Vaste commissies

De Gezondheidsraad heeft een aantal vaste commissies, die adviezen uitbrengen op specifieke terreinen en zorgen voor consistentie in die advisering.

Deskundigen in deze commissies zijn allen lid van de Gezondheidsraad. Elk lid van een vaste commissie wordt op persoonlijke titel gevraagd, op grond van wetenschappelijke of ervaringsdeskundigheid. Voorafgaand aan hun toetreding vullen zij een belangenverklaring in.