Commissie Voeding

De vaste commissie Voeding richt zich op vraagstukken over voeding en gezondheid. De commissie adviseert over de Richtlijnen goede voeding, voedingsnormen en andere voedingsonderwerpen die sterk in de maatschappelijke belangstelling staan. Recent heeft de commissie geadviseerd over voedingsnormen voor eiwit en energie, voedingsrichtlijnen voor mensen met diabetes type 2 of met atherosclerotische hart- en vaatziekten en over de Nutri-Score.

De nu lopende adviestrajecten betreffen de actualisatie van de Richtlijnen goede voeding 2015 en – in samenhang daarmee – van de voedingsnormen voor vetten, vetzuren en koolhydraten.

De Richtlijnen goede voeding geven aanbevelingen over voedingsmiddelen, dranken en voedingspatronen. Ze zijn gericht op de preventie van chronische ziekten en daarnaast worden ook milieuaspecten meegewogen. De commissie evalueert op basis van de huidige stand van wetenschap of de bestaande richtlijnen gehandhaafd kunnen blijven of moeten worden aangepast. Ook gaat de commissie na of er een wetenschappelijke basis is voor aanvullende (nieuwe) richtlijnen. De publicatie van een eerste advies wordt verwacht eind 2025. Daarin adviseert de commissie over voedingsbronnen van eiwit: vlees, vis, eieren, zuivel, noten, peulvruchten en plantaardige vervangers van vlees, vis en zuivel.

Alle adviezen over voeding en voedingsnormen vindt u bij de onderwerpen Voeding en Vitamines, mineralen en supplementen.

Een vaste commissie behandelt meerdere onderwerpen. Daarom worden bij de start van elk advies de eventuele belangen van commissieleden opnieuw gewogen. De samenstelling van de commissie kan daardoor per advies verschillen. De commissiesamenstelling per advies staat achter in de adviezen zelf. De basissamenstelling van de commissie staat hieronder.

Ten behoeve van de actualisatie van de Richtlijnen goede voeding heeft de commissie werkgroepen ingesteld om de stand van wetenschap in achtergronddocumenten te beschrijven. Iedere werkgroep bestaat uit een selectie van leden van de commissie Voeding, in sommige gevallen aangevuld met deskundigen die niet in de commissie zitten. In de achtergronddocumenten zal de samenstelling te vinden zijn van de werkgroep die dat document heeft voorbereid. De commissie heeft ook een werkgroep ingesteld voor de voorbereiding van het advies over de voedingsnormen voor vetten, vetzuren en koolhydraten. De eindverantwoordelijkheid voor de adviezen en achtergronddocumenten ligt bij de commissie Voeding. De namen van deskundigen die deelnemen in een of meerdere werkgroepen maar die niet in de commissie zitten staan eveneens hieronder.

Samenstelling commissie:

 • prof. dr. ir. M. Visser, hoogleraar gezond ouder worden, Vrije Universiteit Amsterdam (voorzitter sinds 1 september 2018; lid sinds 9 februari 2016)
 • prof. dr. ir. J.W.J. Beulens, hoogleraar epidemiologie van leefstijl en cardiometabole ziekten, Amsterdam UMC (vicevoorzitter sinds 17 januari 2022, lid sinds 24 april 2017)
 • dr. ir. L. Afman, universitair hoofddocent moleculaire voeding, Wageningen UR (lid sinds 23 mei 2019)
 • dr. K.A.C. Berk, universitair docent en diëtist diabetesteam/leefstijl, afdeling Diëtetiek, Inwendige Geneeskunde, Erasmus MC, Rotterdam (lid sinds 11 januari 2022)
 • dr. T.M. Bisseling, maag-darm-leverarts, Radboudumc, Nijmegen (lid sinds 28 mei 2024)
 • prof. dr. E.E. Blaak, hoogleraar humane biologie met nadruk op obesitas, Vakgroep Humane Biologie, Maastricht University (lid sinds 9 februari 2016)
 • prof. dr. ir. H. Boersma, hoogleraar klinische epidemiologie van hart- en vaatziekten, Erasmus MC, Rotterdam (lid sinds 4 februari 2020)
 • prof. dr. ir. I.A. Brouwer, hoogleraar voeding voor gezond leven, Vrije Universiteit Amsterdam (lid sinds 3 oktober 2023)
 • prof. dr. J.B. van Goudoever, hoogleraar kindergeneeskunde, Amsterdam UMC (lid sinds 9 februari 2016)
 • prof. dr. E.J. Hoorn, hoogleraar klinische en experimentele nefrologie, Erasmus MC, Rotterdam (lid sinds 16 april 2024)
 • prof. dr. M.T.E. Hopman, hoogleraar integratieve fysiologie, Radboudumc, Nijmegen (lid sinds 9 februari 2016)
 • dr. J.A.E. Langius, diëtist, hoofddocent-teamleider voeding en diëtetiek, Haagse Hogeschool, Den Haag (lid sinds 14 mei 2024)
 • prof. dr. J. Plat, hoogleraar fysiologie van de voeding, Universiteit Maastricht (lid sinds 28 november 2023)
 • prof. dr. E.W.M.L. de Vet, dean University College Tilburg en hoogleraar Tilburg University (lid sinds 21 april 2020)
 • dr. ir. J. Verkaik-Kloosterman, voedingskundige, RIVM, Bilthoven (structureel geraadpleegd deskundige sinds 23 mei 2019)

Deskundigen die deelnemen in een of meerdere werkgroepen, maar geen lid zijn van de commissie:

 • prof. dr. ir. P. van ’t Veer, hoogleraar voeding, volksgezondheid en duurzaamheid, Wageningen Universiteit (lid sinds 30 januari 2024)
 • dr. ir. P.L. Zock, voedingsonderzoeker, gastaanstelling Wageningen Universiteit (lid sinds 9 april 2024)
 • dr. ir. J.J.M. Castenmiller, coördinerend/specialistisch adviseur, Bureau Risicobeoordeling & onderzoek, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Utrecht (structureel geraadpleegd deskundige sinds 30 januari 2024)
 • ir. M Seves-Santman, expert duurzaam eten, Voedingscentrum, Den Haag (structureel geraadpleegd deskundige sinds 30 januari 2024)
 • dr. ir. E.H.M. Temme, wetenschappelijk medewerker, RIVM, Bilthoven en bij Voeding en gezondheid, Wageningen Universiteit (structureel geraadpleegd deskundige sinds 30 januari 2024)

Waarnemers:

 • dr. ir. E.J. Brink, Voedingscentrum, Den Haag
 • ir. J.M. van Delft, VWS, Den Haag
 • H. van der Sprong, MSc, LNV, Den Haag

Secretarissen:

 • dr. ir. J. de Goede, Gezondheidsraad, Den Haag
 • dr. L.M. Hengeveld, Gezondheidsraad, Den Haag
 • drs. S. Kremers, Gezondheidsraad, Den Haag
 • dr. K.G. van der Mark-Reeuwijk, Gezondheidsraad, Den Haag
 • dr. ir. I. Sluijs, Gezondheidsraad, Den Haag
 • dr. ir. C.J.K. Spaaij, Gezondheidsraad, Den Haag

Belangenverklaringen