Commissie Voeding

De Commissie Voeding richt zich op vraagstukken over voeding en gezondheid. De commissie stelt de voedingsnormen vast (referentiewaarden voor inname van energie en voedingsstoffen) en volgt de wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van voedingsonderwerpen die sterk in de maatschappelijke belangstelling staan, zoals voeding tijdens de eerste duizend dagen, de obesitasepidemie, voeding en duurzaamheid, voeding en gedrag, en voeding bij ziekte.

De Commissie Voeding werkt momenteel aan een advies over voeding bij cardiometabole aandoeningen (deeladvies over mensen met hart- en vaatziekten). Verder werkt de commissie aan een advies over Nutri-Score

Ook werkt de commissie aan adviezen over voedingsnormen. Reeds gepubliceerd zijn de volgende adviezen:

Er volgen nog adviezen over voedingsnormen voor vitamines en mineralen voor zuigelingen, kinderen en vrouwen die borstvoeding geven en de voedingsnormen voor energie, koolhydraten en vetten. 

De Richtlijnen goede voeding 2015 zijn opgesteld door een tijdelijke commissie, die later is doorgegaan als vaste Commissie Voeding. 

Een vaste commissie behandelt meerdere onderwerpen. Daarom worden bij de start van elk advies de eventuele belangen van commissieleden opnieuw gewogen. De samenstelling van de commissie kan daardoor per advies verschillen. De commissiesamenstelling per advies staat achter in de adviezen zelf. De basissamenstelling van de commissie staat hieronder.

Samenstelling commissie:

 • prof. dr. ir. M. Visser, hoogleraar gezond ouder worden, Vrije Universiteit Amsterdam (voorzitter sinds 1 september 2018; lid sinds 9 februari 2016)
 • prof. dr. ir. J.W.J. Beulens, hoogleraar epidemiologie van leefstijl en cardiometabole ziekten, Amsterdam UMC (vicevoorzitter sinds 17 januari 2022, lid sinds 24 april 2016)
 • dr. ir. L. Afman, universitair hoofddocent moleculaire voeding, Wageningen UR (lid sinds 23 mei 2019)
 • prof. dr. S.J.L. Bakker, hoogleraar interne geneeskunde, UMCG, Groningen (lid sinds 9 februari 2016)
 • dr. K.A.C. Berk, universitair docent en diëtist diabetesteam/leefstijl, afdeling Diëtetiek, Inwendige Geneeskunde, Erasmus MC, Rotterdam (lid sinds 11 januari 2022)
 • prof. dr. E.E. Blaak, hoogleraar humane biologie met nadruk op obesitas, Vakgroep Humane Biologie, Maastricht University (lid sinds 9 februari 2016)
 • prof. dr. ir. H. Boersma, hoogleraar klinische epidemiologie van hart- en vaatziekten, Erasmus MC, Rotterdam (lid sinds 4 februari 2020)
 • prof. dr. J.B. van Goudoever, hoogleraar kindergeneeskunde, Amsterdam UMC (lid sinds 9 februari 2016)
 • prof. dr. M.T.E. Hopman, hoogleraar integratieve fysiologie, Radboudumc, Nijmegen (lid sinds 9 februari 2016)
 • prof. dr. ir. R.P. Mensink, hoogleraar moleculaire voedingskunde, Maastricht University (lid sinds 9 februari 2016)
 • dr. ir. N.M. de Roos, universitair docent voeding en ziekte, Wageningen UR (lid sinds 23 mei 2019)
 • prof. dr. C.D.A. Stehouwer, hoogleraar interne geneeskunde, Maastricht UMC+, Maastricht (lid sinds 18 juli 2017)
 • dr. ir. J. Verkaik-Kloosterman, voedingskundige, RIVM, Bilthoven (structureel geraadpleegd deskundige sinds 23 mei 2019)
 • prof. dr. E. de Vet, hoogleraar consumptie en gezonde leefstijl, Wageningen UR (lid sinds 21 april 2020)

Structureel geraadpleegd deskundige voor het advies Voeding bij cardiometabole aandoeningen:

 • dr. ir. R.G. Voortman, universitair hoofddocent voeding & leefstijlepidemiologie, Erasmus MC en Wageningen UR (sinds 31 maart 2021)

Waarnemers:

 • dr. ir. E.J. Brink, Voedingscentrum, Den Haag
 • ir. J.M. van Delft, VWS, Den Haag
 • ir. M. Kunst, VWS, Den Haag (voor het advies Voeding bij cardiometabole aandoeningen)

Secretarissen:

 • dr. ir. J. de Goede, Gezondheidsraad, Den Haag
 • dr. L.M. Hengeveld, Gezondheidsraad, Den Haag
 • dr. K.G. van der Mark-Reeuwijk, Gezondheidsraad, Den Haag
 • dr. ir. I. Sluijs, Gezondheidsraad, Den Haag
 • dr. ir. C.J.K. Spaaij, Gezondheidsraad, Den Haag

Belangenverklaringen