Commissie Voeding

De vaste Commissie Voeding richt zich op vraagstukken over voeding en gezondheid. De commissie stelt de voedingsnormen vast (referentiewaarden voor inname van energie en voedingsstoffen) en volgt de wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van voedingsonderwerpen die sterk in de maatschappelijke belangstelling staan, zoals voeding tijdens de eerste duizend dagen, de obesitasepidemie, voeding en duurzaamheid, voeding en gedrag, en voeding bij ziekte.

De laatste versie van de richtlijnen goede voeding verscheen in 2015. Op verzoek van de staatssecretaris van VWS heeft de commissie de toepasbaarheid van de Richtlijnen goede voeding 2015 onderzocht voor mensen met cardiometabole aandoeningen. Daarover is advies uitgebracht in twee deeladviezen:

Vanaf 2023 evalueert de commissie op basis van de huidige stand van wetenschap of de bestaande richtlijnen goede voeding gehandhaafd kunnen blijven of moeten worden aangepast. Ook zal de commissie nagaan of er een wetenschappelijke basis is voor nieuwe richtlijnen. Hierbij zal meer aandacht zijn voor milieuaspecten en consumentenaspecten. De commissie zal een reeks adviezen opleveren, waarvan de eerste in 2024 wordt verwacht.

Ook werkt de commissie aan adviezen over voedingsnormen. Er volgen nog adviezen over voedingsnormen voor vitamines en mineralen voor vrouwen die borstvoeding geven en voor kinderen en adolescenten. De voedingsnormen voor koolhydraten, vetten en vetzuren worden uitgewerkt in samenhang met de Richtlijnen goede voeding.

Alle adviezen over voeding en voedingsnormen vindt u bij de onderwerpen Voeding en Vitamines, mineralen en supplementen.

Een vaste commissie behandelt meerdere onderwerpen. Daarom worden bij de start van elk advies de eventuele belangen van commissieleden opnieuw gewogen. De samenstelling van de commissie kan daardoor per advies verschillen. De commissiesamenstelling per advies staat achter in de adviezen zelf. De basissamenstelling van de commissie staat hieronder.

Samenstelling commissie:

 • prof. dr. ir. M. Visser, hoogleraar gezond ouder worden, Vrije Universiteit Amsterdam (voorzitter sinds 1 september 2018; lid sinds 9 februari 2016)
 • prof. dr. ir. J.W.J. Beulens, hoogleraar epidemiologie van leefstijl en cardiometabole ziekten, Amsterdam UMC (vicevoorzitter sinds 17 januari 2022, lid sinds 24 april 2017)
 • dr. ir. L. Afman, universitair hoofddocent moleculaire voeding, Wageningen UR (lid sinds 23 mei 2019)
 • prof. dr. S.J.L. Bakker, hoogleraar interne geneeskunde, UMCG, Groningen (lid sinds 9 februari 2016)
 • dr. K.A.C. Berk, universitair docent en diëtist diabetesteam/leefstijl, afdeling Diëtetiek, Inwendige Geneeskunde, Erasmus MC, Rotterdam (lid sinds 11 januari 2022)
 • prof. dr. E.E. Blaak, hoogleraar humane biologie met nadruk op obesitas, Vakgroep Humane Biologie, Maastricht University (lid sinds 9 februari 2016)
 • prof. dr. ir. H. Boersma, hoogleraar klinische epidemiologie van hart- en vaatziekten, Erasmus MC, Rotterdam (lid sinds 4 februari 2020)
 • prof. dr. ir. I.A. Brouwer, hoogleraar voeding voor gezond leven, Vrije Universiteit Amsterdam (lid sinds 3 oktober 2023)
 • prof. dr. J.B. van Goudoever, hoogleraar kindergeneeskunde, Amsterdam UMC (lid sinds 9 februari 2016)
 • prof. dr. M.T.E. Hopman, hoogleraar integratieve fysiologie, Radboudumc, Nijmegen (lid sinds 9 februari 2016)
 • prof. dr. J. Plat, hoogleraar fysiologie van de voeding, Universiteit Maastricht (lid sinds 28 november 2023)
 • prof. dr. E.W.M.L. de Vet, dean University College Tilburg en hoogleraar Tilburg University (lid sinds 21 april 2020)
 • dr. ir. J. Verkaik-Kloosterman, voedingskundige, RIVM, Bilthoven (structureel geraadpleegd deskundige sinds 23 mei 2019)

Waarnemers:

 • dr. ir. E.J. Brink, Voedingscentrum, Den Haag
 • ir. J.M. van Delft, VWS, Den Haag

Secretarissen:

 • dr. ir. J. de Goede, Gezondheidsraad, Den Haag
 • dr. L.M. Hengeveld, Gezondheidsraad, Den Haag
 • dr. K.G. van der Mark-Reeuwijk, Gezondheidsraad, Den Haag
 • dr. ir. I. Sluijs, Gezondheidsraad, Den Haag
 • dr. ir. C.J.K. Spaaij, Gezondheidsraad, Den Haag

Belangenverklaringen