Commissie Voeding

De Commissie Voeding richt zich op vragen over de kwaliteit, productie en consumptie van voedingsmiddelen.

De commissie kijkt zowel naar de benodigde energie en voedingsstoffen als naar mogelijke gezondheidsrisico’s van voedingsstoffen, -middelen en -patronen. Ook volgt de commissie de wetenschappelijke ontwikkelingen bij een aantal onderwerpen die sterk in de maatschappelijke belangstelling staan, zoals het obesitasvraagstuk en voedingsaanbevelingen voor zwangere vrouwen en jonge kinderen.

Momenteel werkt de commissie aan adviezen over voedingsnormen. Het advies over voedingsnormen voor volwassenen is op 18 september 2018 uitgebracht. Er volgen nog adviezen over voedingsnormen voor zuigelingen, kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, over de veilige bovengrenzen en de voedingsnormen voor eiwitten, koolhydraten en vetten. NB: De raad is tegelijkertijd ook bezig met een adviestraject over voedingsaanbevelingen voor zwangere vrouwen: dat advies is gericht op voedingspatronen, voedingsmiddelen, enkele nutriënten, en schadelijke stoffen die geassocieerd worden met zwangerschapsuitkomsten.

De Commissie Voeding is inmiddels ook gestart met een advies over voeding bij cardiometabole aandoeningen.

Een vaste commissie behandelt meerdere onderwerpen. Daarom worden bij de start van elk advies de eventuele belangen van commissieleden opnieuw gewogen. De samenstelling van de commissie kan daardoor per advies verschillen. De commissiesamenstelling per advies staat achter in de adviezen zelf. De basissamenstelling van de commissie staat hieronder.

Samenstelling commissie:

 • prof. dr. ir. M. Visser, hoogleraar gezond ouder worden, VU Amsterdam (voorzitter sinds 01 september 2018; lid sinds 09 februari 2016)
 • dr. ir. L. Afman, universitair hoofddocent moleculaire voeding, Wageningen UR (lid sinds 23 mei 2019)
 • prof. dr. S.J.L. Bakker, hoogleraar interne geneeskunde, UMCG, Groningen (lid sinds 09 februari 2016)
 • prof. dr. ir. J.W.J. Beulens, hoogleraar epidemiologie van leefstijl en cardiometabole ziekten, Amsterdam UMC (lid sinds 24 april 2016)
 • prof. dr. E. Blaak, hoogleraar fysiologie van het vetmetabolisme, Maastricht University (lid sinds 09 februari 2016)
 • prof. dr. ing. H. Boersma, hoogleraar klinische epidemiologie van hart- en vaatziekten, Erasmus MC, Rotterdam (lid sinds 4 februari 2020)
 • prof. dr. J.B. van Goudoever, hoogleraar kindergeneeskunde, Amsterdam UMC (lid sinds 09 februari 2016)
 • prof. dr. A.W. Hoes, hoogleraar klinische epidemiologie en huisartsgeneeskunde, en decaan en vicevoorzitter Raad van Bestuur UMC Utrecht (lid sinds 09 februari 2016)
 • prof. dr. M.T.E. Hopman, hoogleraar integratieve fysiologie, Radboudumc, Nijmegen (lid sinds 09 februari 2016)
 • dr. J.A. Iestra, voedingskundige, UMC Utrecht (lid sinds 09 februari 2016)
 • prof. dr. S. Kremers, hoogleraar preventie van obesitas, Maastricht UMC+ (lid sinds 09 februari 2016)
 • prof. dr. ir. R.P. Mensink, hoogleraar moleculaire voedingskunde, Maastricht University (lid sinds 09 februari 2016)
 • dr. ir. N. de Roos, universitair docent voeding en ziekte, Wageningen UR (lid sinds 23 mei 2019)
 • prof. dr. C.D.A. Stehouwer, hoogleraar interne geneeskunde, Maastricht UMC+, Maastricht (lid sinds 18 juli 2017)
 • dr. ir. J. Verkaik-Kloosterman, voedingskundige, RIVM, Bilthoven (structureel geraadpleegd deskundige sinds 23 mei 2019)
 • prof. dr. E. de Vet, hoogleraar consumptie en gezonde leefstijl, Wageningen University (lid sinds 21 april 2020)

Aanvulling commissie voor het advies voeding bij cardiometabole aandoeningen:

 • dr. K.A.C. Berk, postdoc onderzoeker en diëtist diabetesteam/leefstijl, afdeling Diëtetiek, Inwendige Geneeskunde, Erasmus MC, Rotterdam (structureel geraadpleegd deskundige sinds 24 juni 2020)
 • drs. H. van Wijland, huisarts (gepensioneerd sinds januari 2016), en gastdocent Hogeschool Inholland en Breederode (structureel geraadpleegd deskundige sinds 24 juni 2020)

Waarnemer:

 • dr. ir. E. Brink, Voedingscentrum, Den Haag
 • dr. ir. I. Groenenberg, Voedingscentrum, Den Haag
 • ir. M. Kunst, VWS, Den Haag
 • ir. B.H. Smale, VWS, Den Haag

Secretarissen:

 • dr. ir. J. de Goede, Gezondheidsraad, Den Haag
 • L.M. Hengeveld, MSc, Gezondheidsraad, Den Haag
 • dr. K.G. van der Mark-Reeuwijk, Gezondheidsraad, Den Haag
 • drs. E.J. Schoten, Gezondheidsraad, Den Haag
 • dr. ir. I. Sluijs, Gezondheidsraad, Den Haag
 • dr. ir. C.J.K. Spaaij, Gezondheidsraad, Den Haag

Belangenverklaringen