Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS)

De commissie GBBS beoordeelt stoffen waaraan werknemers blootstaan op toxische eigenschappen en gezondheidseffecten. Dit kan leiden tot een aanbeveling voor een gezondheidskundige advieswaarde voor beroepsmatige blootstelling.

Tijdens de programmaperiode 2023/2024 werkt de raad aan advisering over respirabele kristallijne silica, koolmonoxide, (hard)houtstof, minerale oliën, inhaleerbaar en respirabel stof en ultrafijnstof.

Naast de commissie GBBS zijn er twee subcommissies met een eigen werkprogramma die adviseren over een indeling in een gevaarklasse voor stoffen die kankerverwekkend zijn of schadelijk voor de voortplanting: 

Een vaste commissie behandelt meerdere onderwerpen. Daarom worden bij de start van elk advies de eventuele belangen van commissieleden opnieuw gewogen. De samenstelling van de commissie kan daardoor per advies verschillen. De commissiesamenstelling per advies staat achter in de adviezen zelf. De basissamenstelling van de commissie staat hieronder.

De adviezen van de vaste commissie GBBS en  van de twee subcommissies vindt u bij het onderwerp Schadelijke stoffen.

Samenstelling Commissie GBBS:

 • prof. dr. F.G.M. Russel, hoogleraar farmacologie en toxicologie, Radboud Universiteit, Nijmegen (voorzitter sinds 21 februari 2017)
 • dr. H. Bouwmeester, universitair hoofddocent toxicologie, Wageningen Universiteit en Research Centrum (lid sinds 3 december 2019)
 • prof. dr. M.B.M. van Duursen, hoogleraar milieu en gezondheid en toxicologie, Amsterdam UMC (lid sinds 22 september 2023)
 • dr. ir. W. Fransman, senior onderzoeker, TNO, Zeist (lid sinds 5 oktober 2021)
 • prof. dr. I.A. Kreis, gepensioneerd arts-epidemioloog (lid sinds 3 december 2019)
 • dr. E.D. Kroese, toxicoloog, TNO, Zeist (lid sinds 1 januari 2018)
 • dr. A.L. Menke, toxicologisch patholoog, TNO Leiden Metabolic Health Research (lid sinds 29 maart 2022)
 • dr. S. Peters, universitair docent, Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS), Universiteit Utrecht (lid sinds 23 november 2021)
 • dr. M. Rooseboom, Principal Toxicologist, Shell Product Stewardship, Shell Global Solutions International B.V. (lid sinds 3 december 2019)
 • dr. G.B.G.J. van Rooy, bedrijfsarts/klinisch arbeidsgeneeskundige, Arbo Unie Expertise Centrum voor Toxische Stoffen en Radboudumc Polikliniek voor klinische arbeidstoxicologie, Nijmegen (lid sinds 5 januari 2015)
 • prof. dr. ir. L.A. Smit, hoogleraar One-health en milieu-epidemiologie, Institute for Risk Assessment Sciences, Utrecht (lid sinds 1 januari 2018)

Waarnemers:

 • dr. R. Renirie, SZW, Den Haag
 • drs. D. Theodori, SER, Den Haag

Secretarissen:

 • dr. D. Boers, Gezondheidsraad, Den Haag
 • dr. R.H. Mennen, Gezondheidsraad, Den Haag
 • J.P. Schimming, Gezondheidsraad, Den Haag
 • L. Souhoka, Gezondheidsraad, Den Haag
 • dr. S.R. Vink, Gezondheidsraad, Den Haag