Commissie Signalering gezondheid en milieu

De Gezondheidsraad volgt de wetenschappelijke ontwikkelingen wat betreft gezondheid en leefomgeving en brengt daarover op eigen initiatief adviezen uit.

De invloed van de leefomgeving op onze gezondheid is een thema dat steeds meer internationaal wordt benaderd. Dat is begrijpelijk, omdat milieu-invloeden zich niets aantrekken van landsgrenzen. Ook de gevolgen van maatregelen om de risico’s in te perken doen zich internationaal voelen. Voor succesvol ingrijpen is bovendien een gezamenlijke inzet nodig. Het is dan ook een vaste activiteit van de Gezondheidsraad om de wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied te volgen. Daarbij beoordeelt de raad hoe sterk die aanwijzingen zijn voor bepaalde milieu-invloeden, en wat het belang ervan is voor ons land.

Een vaste commissie behandelt meerdere onderwerpen. Daarom worden bij de start van elk advies de eventuele belangen van commissieleden opnieuw gewogen. De samenstelling van de commissie kan daardoor per advies verschillen. De commissiesamenstelling per advies staat achter in de adviezen zelf. De basissamenstelling van de commissie staat hieronder.

Samenstelling commissie:

 • prof. dr. ir. E. Lebret, emeritus hoogleraar Environmental health impact assessment, Institute for Risk Assessment Sciences, Universiteit Utrecht (voorzitter sinds 1 augustus 2020; lid sinds 1 september 2019)
 • prof. dr. L. van de Grift, hoogleraar internationale geschiedenis in relatie tot het milieu, Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis, Universiteit Utrecht (lid sinds 14 maart 2023)
 • dr. P.J. van den Hazel, zelfstandig medisch milieukundige, arts maatschappij en gezondheid (niet praktiserend) (lid sinds 8 januari 2008)
 • prof. dr. M. Huijbregts, hoogleraar Integrated Environmental Assessment, Faculty of Science, Radboud Universiteit, Nijmegen (lid sinds 14 maart 2023)
 • prof. dr. ir. H. van Lente, hoogleraar Science and Technology Studies, Universiteit Maastricht (lid sinds 19 juli 2017)
 • prof. dr. J.P. van der Sluijs, hoogleraar algemene wetenschapstheorie van de natuurwetenschappen, Universiteit van Bergen, Noorwegen (lid sinds 27 juni 2007)
 • dr. Y.M.R. Vendrig-de Punder, assistent-hoogleraar UMC Utrecht, Julius Centrum, afdeling Public Health; arts Maatschappij + Gezondheid, Medische milieukunde, KNMG (lid sinds 1 maart 2021)
 • prof. dr. ir. F. de Vocht, hoogleraar epidemiologie en volksgezondheid, Population Health Sciences, University of Bristol, United Kingdom (lid sinds 7 februari 2023)
 • prof. dr. A.P. van Wezel, hoogleraar Environmental Ecology en wetenschappelijk directeur IBED (Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteemdynamiek), Universiteit van Amsterdam (lid sinds 6 april 2016)

Voor het advies over fungicidenresistentie en gezondheid is de commissie sinds 2 mei 2023 uitgebreid met de volgende deskundigen:

 • dr. E. Snelders, assistent hoogleraar/universitair docent, laboratorium voor Erfelijkheidsleer, Plantenwetenschappen, Wageningen UR
 • prof. dr. F. Hagen, groepsleider medische mycologie, Westerdijk Fungal Biodiversity Institute, Utrecht (een instituut van de KNAW), structureel geraadpleegd deskundige
 • prof. dr. P.E. Verweij, arts-microbioloog, hoogleraar klinische mycologie, Radboudumc, Nijmegen, en expert schimmelinfecties, RIVM, Bilthoven, structureel geraadpleegd deskundige

Waarnemers:

 • drs. E. Haan, IenW, Den Haag
 • drs. M.A. Hoorweg, VWS, Den Haag

Secretarissen:

 • dr. M.J. Alssema, Gezondheidsraad, Den Haag
 • dr. H.F.G. van Dijk, Gezondheidsraad, Den Haag
 • drs. J.W. Dogger, Gezondheidsraad, Den Haag
 • dr. M.B. Meerwijk, Gezondheidsraad, Den Haag
 • dr. F.J.M. Mölenberg, Gezondheidsraad, Den Haag

Belangenverklaringen