Commissie Signalering gezondheid en milieu

De Gezondheidsraad volgt de wetenschappelijke ontwikkelingen wat betreft gezondheid en leefomgeving en brengt daarover op eigen initiatief adviezen uit.

De invloed van de leefomgeving op onze gezondheid is een thema dat steeds meer internationaal wordt benaderd. Dat is begrijpelijk, omdat milieu-invloeden zich niets aantrekken van landsgrenzen. Ook de gevolgen van maatregelen om de risico’s in te perken doen zich internationaal voelen. Voor succesvol ingrijpen is bovendien een gezamenlijke inzet nodig. Het is dan ook een vaste activiteit van de Gezondheidsraad om de wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied te volgen. Daarbij beoordeelt de raad hoe sterk die aanwijzingen zijn voor bepaalde milieu-invloeden, en wat het belang ervan is voor ons land.

Een vaste commissie behandelt meerdere onderwerpen. Daarom worden bij de start van elk advies de eventuele belangen van commissieleden opnieuw gewogen. De samenstelling van de commissie kan daardoor per advies verschillen. De commissiesamenstelling per advies staat achter in de adviezen zelf. De basissamenstelling van de commissie staat hieronder.

Samenstelling commissie:

 • prof. dr. ir. E. Lebret, emeritus hoogleraar Environmental health impact assessment, Institute for Risk Assessment Sciences, Universiteit Utrecht (voorzitter sinds 1 augustus 2020; lid sinds 1 september 2019)
 • prof. dr. ing. J.W. Erisman, hoogleraar milieu en duurzaamheid, Centrum voor Milieuwetenschappen, Universiteit Leiden (lid sinds 27 juni 2007)
 • dr. P.J. van den Hazel, zelfstandig medisch milieukundige, arts maatschappij en gezondheid (niet praktiserend) (lid sinds 08 januari 2008)
 • prof. dr. ir. H. van Lente, hoogleraar Science and Technology Studies, Universiteit Maastricht (lid sinds 19 juli 2017)
 • prof. dr. J.P. van der Sluijs, hoogleraar algemene wetenschapstheorie van de natuurwetenschappen, Universiteit van Bergen, Noorwegen (lid sinds 27 juni 2007)
 • dr. Y.M.R. Vendrig-de Punder, assistant-professor UMC Utrecht, Julius Centrum, afdeling Public Health; arts Maatschappij + Gezondheid, Medische milieukunde, KNMG (lid sinds 01 maart 2021)
 • prof. dr. A.P. van Wezel, hoogleraar Environmental Ecology en wetenschappelijk directeur IBED (Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteemdynamiek), Universiteit van Amsterdam (lid sinds 06 april 2016)

Waarnemers:

 • drs. E. Haan, IenW, Den Haag
 • drs. M.A. Hoorweg, VWS, Den Haag

Secretarissen:

 • dr. M.J. Alssema, Gezondheidsraad, Den Haag
 • drs. J.W. Dogger, Gezondheidsraad, Den Haag
 • M.B. Meerwijk, Gezondheidsraad, Den Haag
 • dr. F.J.M. Mölenberg, Gezondheidsraad, Den Haag