Vacature voor commissieleden vaste Commissie Screening rond de zwangerschap en geboorte

Screening in de vroegste fase van het leven is een veld met grote dynamiek, waar steeds nieuwe kansen ontstaan door wetenschappelijke ontwikkelingen. De Gezondheidsraad zoekt een huisarts, kinderarts en een epidemioloog/methodoloog voor een multidisciplinaire commissie die de bewindspersonen van het ministerie van VWS op basis van de stand van de wetenschap adviseert over screening rond de zwangerschap en geboorte. Voor de vacature zie onderaan deze pagina.

Lidmaatschap van de raad

Leden van de Gezondheidsraad worden benoemd bij Koninklijk Besluit. De voordrachten worden voorbereid door de leiding van de raad. Voor de functies van voorzitter en vicevoorzitter vindt een sollicitatieprocedure plaats.

Stagiairs

De Gezondheidsraad heeft slechts beperkt ruimte voor stagiairs. Geïnteresseerden in een stage kunnen hun CV, vergezeld van een motivatiebrief waaruit duidelijk blijkt naar welke onderwerpen de interesse uitgaat, sturen naar BeheerPF@gr.nl.