Commissieleden bewaartermijn implantaatgegevens

Voor een multidisciplinaire commissie over de bewaartermijn van implantaatgegevens is de Gezondheidsraad op zoek naar drie leden met een kritische constructieve houding: ga naar de vacature.

Lidmaatschap van de raad

Leden van de Gezondheidsraad worden benoemd bij Koninklijk Besluit. De voordrachten worden voorbereid door de leiding van de raad. Voor de functies van voorzitter en vicevoorzitter vindt een sollicitatieprocedure plaats.

Stagiairs

De Gezondheidsraad heeft slechts beperkt ruimte voor stagiairs. Geïnteresseerden in een stage kunnen hun CV, vergezeld van een motivatiebrief waaruit duidelijk blijkt naar welke onderwerpen de interesse uitgaat, sturen naar BeheerPF@gr.nl.