De Gezondheidsraad is per direct op zoek naar een secretaris voor de Signaleringscommissie Gezondheid en Milieu. Detachering behoort tot de mogelijkheden:

https://www.werkenbijdeoverheid.nl/vacatures/secretaris-signaleringscommissie-gezondheid-en-milieu-VWS-2018-0225

Lidmaatschap van de raad

Leden van de Gezondheidsraad worden benoemd bij Koninklijk Besluit. De voordrachten worden voorbereid door de leiding van de raad. Voor de functies van voorzitter en vicevoorzitter vindt een sollicitatieprocedure plaats.

Stagiairs

De Gezondheidsraad heeft slechts beperkt ruimte voor stagiairs. Geïnteresseerden in een stage kunnen hun CV, vergezeld van een motivatiebrief waaruit duidelijk blijkt naar welke onderwerpen de interesse uitgaat, sturen naar BeheerPF@gr.nl.