Vacatures

Lidmaatschap van de raad

Leden van de Gezondheidsraad worden benoemd bij Koninklijk Besluit. De voordrachten worden voorbereid door de leiding van de raad. Voor de functies van voorzitter en vicevoorzitter vindt een sollicitatieprocedure plaats.

Werken bij het secretariaat van de Gezondheidsraad

Er zijn momenteel geen vacatures.

Stage lopen bij het secretariaat van de Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad heeft slechts beperkt ruimte voor stagiairs. Een stageperiode bij het secretariaat is mogelijk voor een periode van minimaal vier maanden en minimaal 32 uur per week. Geïnteresseerden in een stage kunnen hun CV, vergezeld van een motivatiebrief waaruit duidelijk blijkt naar welke onderwerpen de interesse uitgaat, sturen naar GR_sollicitaties@gr.nl.