Vacatures

Lid worden van een commissie

Elk commissielid wordt op persoonlijke titel gevraagd, op grond van wetenschappelijke of ervaringsdeskundigheid. Een enkele keer gaat hier een sollicitatieprocedure aan vooraf. Na invulling van een belangenverklaring en de beoordeling daarvan door het bestuur van de Gezondheidsraad is het lidmaatschap geformaliseerd. Momenteel zijn er geen vacatures voor commissies.

Werken bij het secretariaat van de Gezondheidsraad

Er zijn momenteel geen vacatures.

Stage lopen bij het secretariaat van de Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad heeft slechts beperkt ruimte voor stagiairs. Een stageperiode bij het secretariaat is mogelijk voor een periode van minimaal vier maanden en minimaal 32 uur per week. Geïnteresseerden in een stage kunnen hun CV, vergezeld van een motivatiebrief waaruit duidelijk blijkt naar welke onderwerpen de interesse uitgaat, sturen naar GR_sollicitaties@gr.nl.