Vacatures

Vacature bij het secretariaat van de Gezondheidsraad

Vacature voor een wetenschappelijk secretaris met als aandachtsgebied leefomgeving

Functie-eisen:

  • Je hebt een afgeronde universitaire opleiding met een master en promotie in de milieu-epidemiologie, toxicologie en/of milieuwetenschappen of je bent bijna gepromoveerd;
  • Je hebt kennis van milieu- en gezondheidsvraagstukken en  je hebt interesse in de actuele problematiek op dit gebied;
  • Je hebt affiniteit of ervaring met onderzoek naar blootstelling aan chemische stoffen (toxicologie) of je bent bereid om je op dit gebied bij te scholen;
  • Je bent in staat om wetenschappelijke informatie zodanig te duiden en te presenteren dat die bruikbaar is voor beleidsontwikkeling, onder andere door een duidelijke argumentatielijn, het scheiden van hoofd- en bijzaken, het inzien en wegen van (methodologische) beperkingen, het onderscheiden van wetenschappelijke evidence en expert opinion, en het komen tot evenwichtige conclusies.

Interesse voor deze vacature? Kijk op werkenvoornederland.nl voor meer informatie en solliciteren. Reageer vóór maandag 11 maart

Lidmaatschap van de raad

Leden van de Gezondheidsraad worden benoemd bij Koninklijk Besluit. De voordrachten worden voorbereid door de leiding van de raad. Voor de functies van voorzitter en vicevoorzitter vindt een sollicitatieprocedure plaats.

Stage lopen bij het secretariaat van de Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad heeft slechts beperkt ruimte voor stagiairs. Een stageperiode bij het secretariaat is mogelijk voor een periode van minimaal vier maanden en minimaal 32 uur per week. Geïnteresseerden in een stage kunnen hun CV, vergezeld van een motivatiebrief waaruit duidelijk blijkt naar welke onderwerpen de interesse uitgaat, sturen naar GR_sollicitaties@gr.nl.