De Gezondheidsraad is op zoek naar een gynaecoloog voor deelname aan de vaste Commissie Vaccinaties. Uw sollicitatie kunt u voor 28 maart 2019 e-mailen naar vacaturecommissieleden@gr.nl. Meer informatie kunt u vinden in dit document vacature voor gynaecoloog Commissie Vaccinaties.

Lidmaatschap van de raad

Leden van de Gezondheidsraad worden benoemd bij Koninklijk Besluit. De voordrachten worden voorbereid door de leiding van de raad. Voor de functies van voorzitter en vicevoorzitter vindt een sollicitatieprocedure plaats.

Stagiairs

De Gezondheidsraad heeft slechts beperkt ruimte voor stagiairs. Geïnteresseerden in een stage kunnen hun CV, vergezeld van een motivatiebrief waaruit duidelijk blijkt naar welke onderwerpen de interesse uitgaat, sturen naar BeheerPF@gr.nl.