Vacatures

Vacatures bij het secretariaat

De Gezondheidsraad is op zoek naar drie wetenschappelijk medewerkers/secretarissen:

  • een wetenschappelijk secretaris medische ethiek, voor 24 tot 36 uur per week;
  • een wetenschappelijk secretaris preventie, voor 32 tot 36 uur per week;
  • een wetenschappelijk secretaris milieu-epidemiologie, voor 32 tot 36 uur per week.

Voor meer informatie over de vacatures en solliciteren kunt u terecht op Werken voor Nederland.nl. Reageren op de vacatures kan tot 11 oktober a.s. 

Lidmaatschap van de raad

Leden van de Gezondheidsraad worden benoemd bij Koninklijk Besluit. De voordrachten worden voorbereid door de leiding van de raad. Voor de functies van voorzitter en vicevoorzitter vindt een sollicitatieprocedure plaats.

Stage lopen bij het secretariaat van de Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad heeft slechts beperkt ruimte voor stagiairs. Geïnteresseerden in een stage kunnen hun CV, vergezeld van een motivatiebrief waaruit duidelijk blijkt naar welke onderwerpen de interesse uitgaat, sturen naar GR_sollicitaties@gr.nl.