Over ons

De Gezondheidsraad is een onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad met als wettelijke taak regering en parlement te adviseren op het brede terrein van de volksgezondheid en gezondheidszorg.

De organisatie van de Gezondheidsraad bestaat uit een raad en een secretariaat, en beschikt over een uitgebreid netwerk van wetenschappelijk deskundigen. Adviezen worden opgesteld door tijdelijke of vaste commissies en getoetst door de beraadsgroep. De Gezondheidsraad heeft een rijke historie van meer dan honderd jaar.