De Gezondheidsraad is een onafhankelijke adviesraad met als wettelijke taak regering en parlement te adviseren op het brede terrein van de volksgezondheid en gezondheidszorg.

De organisatie van de Gezondheidsraad bestaat uit een raad en een secretariaat, en beschikt over een uitgebreid netwerk van wetenschappelijk deskundigen. Adviezen worden opgesteld door tijdelijke of vaste commissies. De Gezondheidsraad heeft een rijke historie van meer dan 115 jaar.