Commissie Vaccinaties

Om de minister van VWS advies te kunnen geven over vaccinaties in het gehele spectrum van zorg is er de vaste Commissie Vaccinaties. De criteria die de Commissie Vaccinaties voor publieke vaccinatieprogramma's hanteert, staan beschreven in het Beoordelingskader voor vaccinaties. Dit beoordelingskader is het resultaat van het in 2013 verschenen advies Het individuele, collectieve en publieke belang van vaccinatie. Voor deze brede advisering werkt de Gezondheidsraad samen met het Zorginstituut Nederland en het RIVM.

De onderwerpen van de commissie zijn in overleg met het ministerie van VWS vastgesteld, en vastgelegd in de Werkagenda advisering Vaccinaties Gezondheidsraad.

Adviezen waarover de Commissie Vaccinaties zich heeft gebogen zijn eenvoudig te vinden via de onderwerppagina vaccinaties.

In navolging van het advies over Strategieën voor COVID-19-vaccinatie zijn er verschillende (deel)adviezen verschenen. Een overzicht hiervan vindt u op de onderwerppagina COVID-19-vaccinaties. Op 11 november 2021 is hiervoor de Subcommissie Vaccinaties COVID-19 geïnstalleerd, die de structurelere advisering over COVID-19-vaccinaties tot taak heeft.

De commissie kent een subcommissie die de minister van SZW adviseert over vaccinatie van werknemers.  

Een vaste commissie behandelt meerdere onderwerpen. Daarom worden bij de start van elk advies de eventuele belangen van commissieleden opnieuw gewogen. De samenstelling van de commissie kan daardoor per advies verschillen. De commissiesamenstelling per advies staat achter in de adviezen zelf. De basissamenstelling van de commissie staat hieronder.

Alle adviezen over vaccinaties vindt u bij het onderwerp Vaccinaties.

Samenstelling commissie:

 • prof. dr. J.M. Prins, hoogleraar inwendige geneeskunde, hoofd afdeling inwendige geneeskunde, Amsterdam UMC (voorzitter sinds 1 mei 2023; lid sinds 16 mei 2022)
 • prof. dr. M.P.G. Koopmans, hoofd afdeling viroscience, Erasmus MC, Rotterdam (vicevoorzitter sinds 10 oktober 2018)
 • drs. M.W.H. van Beek, klinisch geriater, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven (lid sinds 23 januari 2018)
 • prof dr. J. Berkhof, hoogleraar epidemiologie en biostatistiek, Amsterdam UMC (lid sinds 10 november 2017)
 • dr. R. van der Graaf, associate professor medische ethiek, UMC Utrecht (lid sinds 8 februari 2022)
 • dr. N.G. Hartwig, kinderarts-infectioloog, Franciscus Gasthuis & Vlietland (lid sinds 18 augustus 2014)
 • prof. dr. C.J.P.A. Hoebe, hoogleraar sociale geneeskunde en infectieziektebestrijding, Maastricht UMC, GGD Zuid-Limburg (lid sinds 18 augustus 2014)
 • dr. J.A.R. van den Hoek, reizigersgeneeskundige en gepensioneerd arts-infectieziektebestrijding, Amsterdam (lid sinds 15 oktober 2014)
 • dr. F.J. Meijman, gepensioneerd huisarts en emeritus hoogleraar medische publiekscommunicatie, Amsterdam (lid sinds 12 januari 2015)
 • dr. S. Schoenmakers, gynaecoloog (perinatoloog), Erasmus MC, Rotterdam (lid sinds 5 april 2019)
 • prof. dr. C. Schultsz, arts-microbioloog, hoogleraar Global Health, Afdeling Global Health en Afdeling Medische Microbiologie, Amsterdam UMC-AMC (lid sinds 25 augustus 2020)
 • dr. A. Simon, internist-infectioloog, medische referent van project bij Artsen zonder Grenzen (lid sinds 26 augustus 2020)
 • drs. E. Vlaanderen, arts maatschappij & gezondheid, stafarts, jeugdarts, GGD Hollands Noorden, Alkmaar (lid sinds 5 december 2017)
 • dr. H.E. de Melker, afdelingshoofd epidemiologie en surveillance RVP, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, Bilthoven; structureel geraadpleegd deskundige (structureel geraadpleegd deskundige sinds 26 november 2014)
 • prof. dr. R.W. Sanders, hoogleraar virologie, in het bijzonder experimentele vaccinologie, AMC Amsterdam, Universiteit van Amsterdam; structureel geraadpleegd deskundige (structureel geraadpleegd deskundige sinds 1 maart 2022)

Waarnemers:

 • D. van Bentem, MSc, VWS, Den Haag
 • A. van der Wal, VWS, Den Haag
 • E. van Daalen, VWS, Den Haag
 • S. Knies, PhD, Zorginstituut Nederland, Diemen
 • prof. dr. ir. T. Smid, Amsterdam UMC
 • drs. J.A. van Vliet, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, Bilthoven
 • dr. J.M. van der Waal, Zorginstituut Nederland, Diemen

Secretarissen:

 • dr. J.D. van der Berg, Gezondheidsraad, Den Haag
 • dr. K. Groeneveld, Gezondheidsraad, Den Haag
 • dr. R. Hofman, Gezondheidsraad, Den Haag

Belangenverklaringen