Commissie Vaccinaties

Om de minister van VWS advies te kunnen geven over vaccinaties in het gehele spectrum van zorg is er de vaste Commissie Vaccinaties. De criteria die de Commissie Vaccinaties hanteert, staan beschreven in het in 2013 verschenen advies Het individuele, collectieve en publieke belang van vaccinatie. Voor deze brede advisering werkt de Gezondheidsraad samen met het Zorginstituut Nederland en het RIVM. De onderwerpen van de commissie zijn in gezamenlijk overleg vastgesteld, en vastgelegd in de Werkagenda advisering Vaccinaties Gezondheidsraad vanaf 2018 tot en met 2021. Deze is gepubliceerd op de website www.rijksoverheid.nl

De commissie kent een subcommissie die de minister van SZW adviseert over vaccinatie van werknemers.

Een vaste commissie behandelt meerdere onderwerpen. Daarom worden bij de start van elk advies de eventuele belangen van commissieleden opnieuw gewogen. De samenstelling van de commissie kan daardoor per advies verschillen. De commissiesamenstelling per advies staat achter in de adviezen zelf. De basissamenstelling van de commissie staat hieronder.

Samenstelling commissie:

 • prof. dr. ir. G.A. Zielhuis, hoogleraar epidemiologie, Radboudumc, Nijmegen (voorzitter sinds 1 september 2018)
 • prof. dr. M.P.G. Koopmans, hoofd afdeling viroscience, Erasmus MC, Rotterdam (vicevoorzitter sinds 10 oktober 2018)
 • drs. M.W.H. van Beek, klinisch geriater, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven (lid sinds 23 januari 2018)
 • prof dr. J. Berkhof, hoogleraar epidemiologie en biostatistiek, Amsterdam UMC (lid sinds 10 november 2017)
 • prof. dr. S.E. Geerlings, hoogleraar interne geneeskunde, Amsterdam UMC-UvA, Amsterdam (lid sinds 27 februari 2018)
 • dr. N.G. Hartwig, kinderarts-infectioloog, Franciscus Gasthuis & Vlietland (lid sinds 18 augustus 2014)
 • prof. dr. C.J.P.A. Hoebe, hoogleraar infectieziektebestrijding, Maastricht UMC (lid sinds 18 augustus 2014)
 • dr. J.A.R. van den Hoek, reizigersgeneeskundige en arts-infectieziektebestrijding, Amsterdam (lid sinds 15 oktober 2014)
 • dr. F.J. Meijman, arts, Amsterdam UMC (lid sinds 12 januari 2015)
 • dr. R.H.M. Pierik, universitair hoofddocent rechtsfilosofie, Universiteit van Amsterdam (lid sinds 20 januari 2017)
 • E. Vlaanderen, arts maatschappij en gezondheid, GGD Zaanstreek&Waterland, Zaandam (lid sinds 05 december 2017)
 • dr. H.E. de Melker, epidemioloog, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, Bilthoven (structureel geraadpleegd deskundige sinds 26 november 2014)

Waarnemers:

 • D. van Bentem, MSC, VWS, Den Haag
 • C. van den Born-Oudenaarden, MSc, VWS, Den Haag
 • drs. M. Carpay, RIVM, Bilthoven
 • E. van Daalen, VWS, Den Haag
 • S. Knies, PhD, Zorginstituut Nederland, Diemen
 • dr. T.G.J. van Rossum, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, Utrecht
 • prof. dr. ir. T. Smid, Amsterdam UMC
 • drs. J.A. van Vliet, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, Bilthoven
 • dr. J.M. van der Waal, Zorginstituut Nederland, Diemen

Secretarissen:

 • dr. J.D. van der Berg, Gezondheidsraad, Den Haag
 • dr. K. Groeneveld, Gezondheidsraad, Den Haag
 • dr. R. Hofman, Gezondheidsraad, Den Haag
 • dr. L.G.M. van Rossum, Gezondheidsraad, Den Haag
 • dr. G.A.J. Soete, Gezondheidsraad, Den Haag