Commissie Vaccinaties

Om de minister van VWS advies te kunnen geven over vaccinaties in het gehele spectrum van zorg is er de Commissie Vaccinaties. De criteria die de Commissie Vaccinaties hanteert, staan beschreven in het in 2013 verschenen advies Het individuele, collectieve en publieke belang van vaccinatie. Voor deze brede advisering werkt de Gezondheidsraad samen met het Zorginstituut Nederland en het RIVM.

Momenteel werkt de commissie aan een advies over aanpassing van het vaccinatieschema voor kinkhoestvaccinatie en een advies over de vaccinatie tegen meningokokken.

De commissie kent een subcommissie die de minister van SZW adviseert over vaccinatie van werknemers.

De samenstelling van de commissie kan per advies verschillen. Omdat een vaste commissie meerdere onderwerpen behandelt, worden bij de start van elk advies de eventuele belangen van commissieleden opnieuw gewogen.

Samenstelling Commissie Vaccinaties:

 • prof. dr. ir. G.A. Zielhuis, hoogleraar epidemiologie, Radboudumc, Nijmegen (voorzitter sinds 1 september 2018)
 • prof. dr. M.P.G. Koopmans, hoofd afdeling viroscience, Erasmus MC, Rotterdam (vicevoorzitter sinds 10 oktober 2018)
 • drs. M.W.H. van Beek, klinisch geriater, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven (lid sinds 23 januari 2018)
 • prof dr. J. Berkhof, hoogleraar epidemiologie en biostatistiek, Amsterdam UMC (lid sinds 10 november 2017)
 • prof. dr. S.E. Geerlings, hoogleraar interne geneeskunde, Amsterdam UMC-UvA, Amsterdam (lid sinds 27 februari 2018)
 • prof. dr. E. Hak, hoogleraar klinische farmaco-epidemiologie, RU Groningen (lid sinds 18 augustus 2018)
 • dr. N.G. Hartwig, kinderarts-infectioloog, Franciscus Gasthuis & Vlietland (lid sinds 18 augustus 2014)
 • prof. dr. C.J.P.A. Hoebe, hoogleraar infectieziektebestrijding, Maastricht UMC  (lid sinds 18 augustus 2014)
 • dr. J.A.R. van den Hoek, reizigersgeneeskundige en arts-infectieziektebestrijding, Amsterdam (lid sinds 15 oktober 2014)
 • dr. F.J. Meijman, arts, Amsterdam UMC (lid sinds 12 januari 2015)
 • dr. R.H.M. Pierik, universitair hoofddocent rechtsfilosofie, Universiteit van Amsterdam (lid sinds 20 januari 2017)
 • dr. H.C. Rümke, arts-epidemioloog, Bilthoven (lid sinds 18 augustus 2014)
 • E. Vlaanderen, jeugdarts, GGD Zaanstreek&Waterland, Zaandam (lid sinds 05 december 2017)
 • dr. H.E. de Melker, epidemioloog, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, Bilthoven (structureel geraadpleegd deskundige sinds 26 november 2014)

Waarnemers:

 • D. van Bentem, MSC, VWS, Den Haag
 • C. van den Born-Oudenaarden, MSc, VWS, Den Haag
 • E. van Daalen, VWS, Den Haag
 • mr. M.W. Eenshuistra, VWS, Den Haag
 • dr. M. van der Graaff, Zorginstituut Nederland, Diemen
 • dr. T.G.J. van Rossum, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, Utrecht
 • prof. dr. ir. T. Smid, Amsterdam UMC
 • drs. J.A. van Vliet, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, Bilthoven
 • drs. J. Zwaap, Zorginstituut Nederland, Diemen

Secretarissen:

 • dr. J.D. van der Berg, Gezondheidsraad, Den Haag
 • dr. K. Groeneveld, Gezondheidsraad, Den Haag
 • dr. L.G.M. van Rossum, Gezondheidsraad, Den Haag
 • dr. G.A.J. Soete, Gezondheidsraad, Den Haag