Commissie Ethiek en recht

De Commissie Ethiek en recht adviseert gevraagd en ongevraagd over kwesties en ontwikkelingen op het gebied van de volksgezondheid die vanuit ethisch of juridisch perspectief van belang zijn. Daarnaast ondersteunt zij waar nodig andere commissies van de Gezondheidsraad wanneer belangrijke ethische of juridische vraagstukken aan de orde zijn. Enkele commissieleden vertegenwoordigen de Gezondheidsraad in het CEG (Centrum voor Ethiek en Gezondheid), een samenwerkingsverband tussen de Gezondheidsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Een toelichting op de samenstelling van de commissie staat in de brief die de voorzitter van de Gezondheidsraad op 27 mei 2016 verstuurde aan de minister van VWS.

Een vaste commissie behandelt meerdere onderwerpen. Daarom worden bij de start van elk advies de eventuele belangen van commissieleden opnieuw gewogen. De samenstelling van de commissie kan daardoor per advies verschillen. De commissiesamenstelling per advies staat achter in de adviezen zelf. De basissamenstelling van de commissie staat hieronder.
 

Samenstelling commissie:

 • prof. dr. M.H.N. Schermer, arts niet-praktiserend, hoogleraar filosofie van de geneeskunde, Erasmus MC, Rotterdam, voorzitter (sinds 23 maart 2015)
 • mr. A.C. de Die, advocaat, Verlink & De Die advocaten, Amsterdam, vicevoorzitter (sinds 23 maart 2015)
 • prof. dr. T.A. Boer, hoogleraar ethiek van de gezondheidszorg, Protestantse Theologische Universiteit Groningen (lid sinds 9 januari 2018)
 • prof. dr. E. Kingma, Peter Sowerby Professor in Philosophy and Medicine, King's College London, UK (lid sinds 17 januari 2021)
 • prof. dr. C. Leget, hoogleraar zorgethiek; bijzonder hoogleraar in de ethiek van de palliatieve zorg, Universiteit voor Humanistiek, Utrecht (lid sinds 22 juni 2015)
 • prof. mr. dr. M.C. Ploem, bijzonder hoogleraar recht, zorgtechnologie en geneeskunde en universitair hoofddocent gezondheidsrecht, Amsterdam UMC (lid sinds 23 maart 2015)
 • mr. drs. J.J. Rijken, advocaat, AKD advocaten & notarissen, Amsterdam (lid sinds 9 januari 2018)
 • dr. G.J.M.W. van Thiel, universitair docent medische ethiek, UMC Utrecht (lid sinds 10 december 2015)
 • prof. mr. dr. B.C.A. Toebes, hoogleraar gezondheidsrecht in internationaal perspectief, Rijksuniversiteit Groningen (lid sinds 9 januari 2018)
 • prof. dr. mr. A.A.E. Verhagen, kinderarts, hoofd afdeling kindergeneeskunde, UMC Groningen en hoogleraar algemene kindergeneeskunde, i.h.b. palliatieve zorg voor kinderen, Universiteit Groningen (lid sinds 18 mei 2020)
 • prof. dr. M.C. de Vries, hoogleraar normatieve aspecten van de geneeskunde, LUMC, Leiden (lid sinds 9 januari 2018)

Waarnemer:

 • mr. L.F. Stultiëns, VWS, Den Haag

Secretarissen:

 • mr. dr. R.E. van Hellemondt, Gezondheidsraad, Den Haag
 • dr. S. Kalkman, Gezondheidsraad, Den Haag

Belangenverklaringen