Commissie Ethiek en recht

De Commissie Ethiek en recht adviseert gevraagd en ongevraagd over kwesties en ontwikkelingen op het gebied van de volksgezondheid die vanuit ethisch of juridisch perspectief van belang zijn. Daarnaast ondersteunt zij waar nodig andere commissies van de Gezondheidsraad wanneer belangrijke ethische of juridische vraagstukken aan de orde zijn. Enkele commissieleden vertegenwoordigen de Gezondheidsraad in het CEG (Centrum voor Ethiek en Gezondheid), een samenwerkingsverband tussen de Gezondheidsraad en de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS). 

Een vaste commissie behandelt meerdere onderwerpen. Daarom worden bij de start van elk advies de eventuele belangen van commissieleden opnieuw gewogen. De samenstelling van de commissie kan daardoor per advies verschillen. De commissiesamenstelling per advies staat achter in de adviezen zelf. De basissamenstelling van de commissie staat hieronder.

De adviezen van de Commissie Ethiek en recht vindt u bij het onderwerp Ethiek en recht.
 

Samenstelling commissie:

 • dr. G.J.M.W. van Thiel, universitair hoofddocent medische ethiek, UMC Utrecht, voorzitter (voorzitter sinds 1 januari 2024, lid sinds 10 december 2015)
 • prof. dr. T.A. Boer, hoogleraar ethiek van de gezondheidszorg, Protestantse Theologische Universiteit Groningen (lid sinds 9 januari 2018)
 • dr. E.M. Bunnik, universitair hoofddocent, afdeling medische ethiek, filosofie en geschiedenis van de geneeskunde, Erasmus MC, Rotterdam (lid sinds 19 september 2023)
 • prof. dr. E. Kingma, Peter Sowerby Professor in Philosophy and Medicine, King's College London, UK (lid sinds 17 januari 2021)
 • prof. dr. C. Leget, hoogleraar zorgethiek; bijzonder hoogleraar in de ethiek van de palliatieve zorg, Universiteit voor Humanistiek, Utrecht (lid sinds 22 juni 2015)
 • mr. drs. J.J. Rijken, advocaat, AKD advocaten & notarissen, Amsterdam (lid sinds 9 januari 2018)
 • prof. mr. dr. drs. M.P. Sombroek-van Doorm, hoogleraar recht en gezondheid, Universiteit Leiden (lid sinds 19 september 2023)
 • prof. mr. dr. B.C.A. Toebes, hoogleraar gezondheidsrecht in internationaal perspectief, Rijksuniversiteit Groningen (lid sinds 9 januari 2018)
 • prof. dr. mr. A.A.E. Verhagen, kinderarts, hoofd afdeling kindergeneeskunde, UMC Groningen en hoogleraar algemene kindergeneeskunde, i.h.b. palliatieve zorg voor kinderen, Universiteit Groningen (lid sinds 18 mei 2020)
 • prof. dr. M.C. de Vries, hoogleraar normatieve aspecten van de geneeskunde, LUMC, Leiden (lid sinds 9 januari 2018)

Voor het advies over de toekomstbestendigheid van de Wet BIG is de commissie sinds 19 september 2023 uitgebreid met de volgende deskundigen:

 • dr. Y.J.L. van Eijk-Hustings, senior onderzoeker, afdeling klinische epidemiologie en medical technology assessment (KEMTA), Maastricht UMC+
 • mr. M.F. van der Mersch, advocaat gezondheidsrecht Velink & de Die Advocaten, Amsterdam
 • prof. mr. dr. J.G. Sijmons, hoogleraar gezondheidsrecht, Universiteit Utrecht
 • dr. J. Weenink, universitair hoofddocent aan de afdeling Healthcare Governance, Erasmus Universiteit, Rotterdam
 • prof. dr. S.E. Geerlings, internist-infectioloog, Amsterdam UMC, hoogleraar inwendige geneeskunde in het bijzonder kwaliteit van zorg, Universiteit van Amsterdam (structureel geraadpleegd deskundige)

Waarnemer:

 • mr. C.M. de Jager, VWS, Den Haag (waarnemer voor het adviestraject over de toekomstbestendigheid van de Wet BIG)
 • mr. L.F. Stultiëns, VWS, Den Haag

Secretarissen:

 • dr. S. Kalkman, Gezondheidsraad, Den Haag
 • mr. D.N. Leunisse, Gezondheidsraad, Den Haag

Belangenverklaringen