Toegankelijkheid

De Gezondheidsraad vindt het belangrijk dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet goed toegankelijk is, dan kunt u dit aan ons melden via het contactformulier.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen of (voorheen: webrichtlijnen) voor websites van de overheid. Deze zijn vastgelegd in de toegankelijkheidsstandaard Digitoegankelijk EN 301 549

Borging van toegankelijkheid

Wij borgen goede toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

  • Toegankelijkheid by design: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van deze website.
  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.

Status van toegankelijkheid

Een deel van de pdf’s is niet (helemaal) toegankelijk. De meeste pdf’s voldoen wel aan minimale eisen.

In 2023 heeft de Gezondheidsraad een toegankelijkheidstoets uit laten voeren naar de content van deze website. Aan de hand van dit rapport is voorlopig de B-status toegekend. 

Een toegankelijkheidsonderzoek naar de technische kant van de website is gedaan door PRO (Platform Rijksoverheid Online), het platform waar de website van de Gezondheidsraad op draait. Voor de techniek heeft deze website de A-status (voldoet volledig), getuige het rapport van oktober 2022.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk is? Dan kunt u contact opnemen op de volgende manieren.