Organisatie

De Gezondheidsraad bestaat uit een onafhankelijke raad en een secretariaat. In dit onderdeel wordt de organisatorische kant belicht, met wie er samengewerkt wordt en hoe reflectie en verantwoording plaatsvindt.