Organisatie

Honderden mensen zijn betrokken bij het werk van de Gezondheidsraad, in meer of minder vast verband.

De kern van de organisatie wordt gevormd door de raad en zijn secretariaat. Nauw betrokken bij het raadswerk zijn de leden van Presidiumcommissie, beraadsgroep en vaste commissies. Op incidentele basis betrokken maar eveneens onmisbaar zijn de leden van tijdelijke commissies en jongGR. Verder onderhoudt de Gezondheidsraad zowel nationaal als internationaal samenwerkingsverbanden.