Organisatie

De kern van de organisatie wordt gevormd door de raad en zijn secretariaat. Nauw betrokken bij het raadswerk zijn de leden van Presidiumcommissie, beraadsgroep en vaste commissies. Ook betrokken zijn de leden van tijdelijke commissies en jongGR. Verder onderhoudt de Gezondheidsraad zowel nationaal als internationaal samenwerkingsverbanden.

Organogram

Beeld: ©GR
Organogram Gezondheidsraad