Commissie Screening rond zwangerschap en geboorte

Deze commissie adviseert de bewindspersonen van VWS over de keten van screening rondom zwangerschap en geboorte: preconceptionele screening, prenatale screening en neonatale screening. Zij werkt met de aangepaste criteria van Wilson en Jungner, zoals omschreven in het advies Neonatale screening: nieuwe aanbevelingen uit 2015 en Prenatale screening uit 2016. De commissie bestaat uit een aantal vaste en tijdelijke leden die specifieke expertise inbrengen, nodig voor bepaalde adviesvragen.

Momenteel werkt de commissie aan een advies over preconceptionele dragerschapsscreening

Een vaste commissie behandelt meerdere onderwerpen. Daarom worden bij de start van elk advies de eventuele belangen van commissieleden opnieuw gewogen. De samenstelling van de commissie kan daardoor per advies verschillen. De commissiesamenstelling per advies staat achter in de adviezen zelf.

Samenstelling commissie:

 • prof. dr. I.D. de Beaufort, emeritus hoogleraar medische ethiek, ErasmusMC, Rotterdam (voorzitter sinds 28 januari 2019)
 • dr. M.M.G. Leeflang, universitair hoofddocent klinische epidemiologie, Amsterdam UMC (lid sinds 28 januari 2019)
 • dr. K.D. Lichtenbelt, klinisch geneticus, UMC Utrecht (lid sinds 28 januari 2019)
 • dr. C.R. Lincke, kinderarts en opleider erfelijke en aangeboren aandoeningen, ErasmusMC, Rotterdam (lid sinds 28 januari 2019)

Voor het advies over preconceptionele dragerschapsscreening is de commissie sinds 14 september 2022 uitgebreid met de volgende deskundigen:

 • dr. B.H.W. Faas, laboratoriumspecialist klinische genetica, Radboudumc, Nijmegen
 • dr. S.M.P.J. Jans, verloskundig onderzoeker, TNO Leiden
 • prof. dr. E.A.P. Steegers, gynaecoloog en perinatoloog, Erasmus MC, Rotterdam

Structureel geraadpleegde deskundigen voor het advies over preconceptionele dragerschapsscreening:

 • prof. dr. W.J. Dondorp, hoogleraar humanisme en ethiek van reproductieve genetica, Maastricht University (lid van de vaste commissie sinds 28 januari 2019)
 • prof. dr. L. Henneman, hoogleraar patiëntenperspectief genetische testen, Amsterdam UMC
 • dr. ir. A.D.C. Paulussen, laboratoriumspecialist klinische genetica, Maastricht UMC+

Waarnemers:

 • drs. P.J. ten Broeke, VWS, Den Haag
 • drs. A. van Gent, VWS, Den Haag
 • drs. R.H. Thöene MSc, RIVM, Bilthoven

Secretarissen:

 • dr. F.L. Büchner, Gezondheidsraad, Den Haag
 • dr. S. Kalkman, Gezondheidsraad, Den Haag