Commissie Screening rond zwangerschap en geboorte

Deze commissie adviseert de bewindspersonen van VWS over de keten van screening rondom zwangerschap en geboorte: preconceptionele screening, prenatale screening en neonatale screening. Zij werkt met de aangepaste criteria van Wilson en Jungner, zoals omschreven in het advies Neonatale screening: nieuwe aanbevelingen uit 2015 en Prenatale screening uit 2016. De commissie bestaat uit een aantal vaste en tijdelijke leden die specifieke expertise inbrengen, nodig voor bepaalde adviesvragen.

Momenteel werkt de commissie aan een advies over de evaluatie van het hielprikpakket.

Een vaste commissie behandelt meerdere onderwerpen. Daarom worden bij de start van elk advies de eventuele belangen van commissieleden opnieuw gewogen. De samenstelling van de commissie kan daardoor per advies verschillen. De commissiesamenstelling per advies staat achter in de adviezen zelf.

Samenstelling commissie:

 • prof. dr. I.D. de Beaufort, hoogleraar medische ethiek, ErasmusMC, Rotterdam (voorzitter sinds 28 januari 2019)
 • dr. W.J. Dondorp, universitair hoofddocent biomedische ethiek, Maastricht University (lid sinds 28 januari 2019)
 • dr. M.M.G. Leeflang, universitair hoofddocent klinische epidemiologie, Amsterdam UMC (lid sinds 28 januari 2019)
 • dr. K.D. Lichtenbelt, klinisch geneticus, UMC Utrecht (lid sinds 28 januari 2019)
 • dr. C.R. Lincke, kinderarts en opleider erfelijke en aangeboren aandoeningen, ErasmusMC, Rotterdam (lid sinds 28 januari 2019)
 • dr. L.A. van de Kuil, afdelingshoofd Biologische geneesmiddelen, Screening & Innovatie (BSI), Centrum Gezondheidsbescherming (GZB), en waarnemend hoofd Referentielaboratorium Neonatale Hielprik Screening, structureel geraadpleegd deskundige (sinds 8 december 2020)

Aanvulling commissie voor het advies over Evaluatie hielprikpakket:

 • dr. M. Kriek, klinisch geneticus, LUMC, Leiden
 • prof. dr. R.A.  Wevers, emeritus hoogleraar klinische chemie, Radboudumc, Nijmegen
 • prof. dr. F.A. Wijburg, hoogleraar klinische metabole ziekten, Amsterdam UMC

Waarnemers:

 • drs. E. Dekkers, RIVM, Bilthoven
 • J. van Geffen, MSc, VWS, Den Haag
 • R. van Tol, MSc, VWS, Den Haag

Secretarissen:

 • dr. R.J. Baines, Gezondheidsraad, Den Haag
 • dr. M.J. Emaus, Gezondheidsraad, Den Haag
 • dr. S. Kalkman, Gezondheidsraad, Den Haag
 • dr. D. Levie, Gezondheidsraad, Den Haag