Commissie Screening rond zwangerschap en geboorte

Deze commissie adviseert de bewindspersonen van VWS over de keten van screening rondom zwangerschap en geboorte: preconceptionele screening, prenatale screening en neonatale screening. Zij werkt met de aangepaste criteria van Wilson en Jungner, zoals omschreven in het advies Neonatale screening: nieuwe aanbevelingen uit 2015 en Prenatale screening uit 2016. De commissie bestaat uit een aantal vaste en tijdelijke leden die specifieke expertise inbrengen, nodig voor bepaalde adviesvragen.

Een vaste commissie behandelt meerdere onderwerpen. Daarom worden bij de start van elk advies de eventuele belangen van commissieleden opnieuw gewogen. De samenstelling van de commissie kan daardoor per advies verschillen. De commissiesamenstelling per advies staat achter in de adviezen zelf.

Samenstelling commissie:

 • prof. dr. I.D. de Beaufort, emeritus hoogleraar medische ethiek, ErasmusMC, Rotterdam (voorzitter sinds 28 januari 2019)
 • prof. dr. W.J. Dondorp, hoogleraar humanisme en ethiek van reproductieve genetica, Maastricht University (lid sinds 28 januari 2019)
 • dr. M.M.G. Leeflang, universitair hoofddocent klinische epidemiologie, Amsterdam UMC (lid sinds 28 januari 2019)
 • dr. K.D. Lichtenbelt, klinisch geneticus, UMC Utrecht (lid sinds 28 januari 2019)
 • dr. C.R. Lincke, kinderarts en opleider erfelijke en aangeboren aandoeningen, ErasmusMC, Rotterdam (lid sinds 28 januari 2019)

Waarnemers:

 • P.J. ten Broeke, VWS, Den Haag
 • J. van Geffen, MSc, VWS, Den Haag
 • A. van Gent, VWS, Den Haag
 • drs. R.H. Thöene MSc, RIVM, Bilthoven

Secretaris:

 • dr. F. Büchner, Gezondheidsraad, Den Haag
 • dr. S. Kalkman, Gezondheidsraad, Den Haag