Presidiumcommissie

De Presidiumcommissie is een ‘denktank’ die de voorzitter van de Gezondheidsraad bijstaat in kwesties van vooral strategische aard, zoals het werkprogramma en de evaluatie van de raad.

Behalve de voorzitter en vicevoorzitter van de raad zitten hierin de voorzitters van de beraadsgroep, plus alle voorzitters van de vaste commissies. Wanneer de voorzitter of vicevoorzitter van de raad een vaste commissie voorzit, is ook de vicevoorzitter van die vaste commissie lid van de Presidiumcommissie. De algemeen secretaris treedt op als secretaris van de Presidiumcommissie.

Samenstelling commissie

Leden:

 • prof. dr. B.J. Kullberg, voorzitter Gezondheidsraad, voorzitter
 • prof. dr. J.M. Geleijnse, vicevoorzitter Gezondheidsraad, vicevoorzitter
 • prof. dr. I.D. de Beaufort, voorzitter Commissie Screening rond zwangerschap en geboorte
 • prof. dr. O.M. Dekkers, voorzitter Commissie Bevolkingsonderzoek (BVO)
 • prof. dr. ir. E. Lebret, voorzitter Commissie Signalering gezondheid en milieu
 • prof. dr. R.C. van der Mast, voorzitter Commissie Rijgeschiktheid
 • prof. dr. J.G. Nijhuis, voorzitter Beraadsgroep
 • prof. dr. J.M. Prins, voorzitter Commissie Vaccinaties
 • prof. dr. F.G.M. Russel, voorzitter Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS)
 • dr. G.J.M.W. van Thiel, voorzitter Commissie Ethiek en recht
 • dr. S. van de Vathorst, voorzitter Beraadsgroep
 • prof. dr. ir. M. Visser, voorzitter Commissie Voeding

Secretaris:

 • dr. I.D. de Wolf, algemeen secretaris - directeur Gezondheidsraad