Samenwerking

De Gezondheidsraad werkt geregeld samen met organisaties in binnen- en buitenland.

Samenwerking op nationaal niveau

De afstemming en samenwerking met andere adviesorganen en organisaties, zoals RIVM en ZonMw, zijn van groot belang voor de gevraagde en ongevraagde advisering. Ethische en juridische aspecten van wetenschappelijke ontwikkelingen op het terrein van de volksgezondheid volgt de Gezondheidsraad onder meer in het kader van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG), waarin de raad samenwerkt met de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Op het gebied van vaccinaties stemt de Gezondheidsraad zijn activiteiten af met Zorginstituut Nederland. Verder onderhoudt de raad nauw contact met andere organisaties, zoals patiëntenverenigingen, kennisinstituten en wetenschappelijke verenigingen.

Internationale samenwerking

Op diverse terreinen werkt de Gezondheidsraad samen met buitenlandse organisaties:

  • van de nieuwste verrichtingen, procedures, medische hulpmiddelen en geneesmiddelen blijft de Gezondheidsraad op de hoogte door onder meer deel te nemen in EuroScan, een internationaal netwerk voor het identificeren van betekenisvolle emerging health technologies
  • voor de signalering op het terrein van voeding en voedselkwaliteit sluit de raad nauw aan bij adviezen van internationale organisaties als de EFSA (European Food Safety Authority)
  • op het gebied van elektromagnetische velden, straling en gezondheid werkt de raad samen met de WHO (World Health Organization)
  • ook op het terrein van de bescherming tegen schadelijke stoffen op de werkplek werkt de Gezondheidsraad soms samen met diverse buitenlandse instituten: de Noord-Europese Nordic Expert Group (NEG), het Amerikaanse National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) en het Franse Agence National de Sécurité Sanitaire, de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail (ANSES). Verder houdt de raad contact met de Europese Scientific Committee for Occupational Exposure Limits (SCOEL), en de Duitse Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS) van de Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin en de Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe van de Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
  • verder onderhoudt de raad contacten met het Amerikaanse National Academy of Medicine
  • op het gebied van ethiek en gezondheid neemt de raad deel aan het NEC-forum (Forum of National Ethics Councils) en COMETH (Conference of National Ethics Committees), een informeel netwerk in de landen van de Raad van Europa.