Raad

De Gezondheidsraad heeft een voorzitter, een vicevoorzitter en circa honderd benoemde leden. Nauw betrokken bij het raadswerk zijn de leden van presidiumcommissie, beraadsgroep en vaste commissies. Op incidentele basis betrokken maar eveneens onmisbaar zijn de leden van tijdelijke commissies. 

Elk lid wordt gevraagd op persoonlijke titel en vanwege zijn of haar bijzondere deskundigheid op een bepaald terrein. Raadsleden worden benoemd door de Kroon. Hun lidmaatschap loopt vier jaar en kan worden verlengd. Het bestuur van de Gezondheidsraad heeft als beleid om het lidmaatschap in principe niet meer dan twee keer te verlengen. Voor de functies van voorzitter en vicevoorzitter vindt een sollicitatieprocedure plaats.

De Gezondheidsraad komt nooit in plenaire vergaderingen bijeen. De raad is daarvoor te groot. Bovendien vormen de leden van de Gezondheidsraad een te heterogeen gezelschap om plenair te kunnen discussiëren over de vaak zeer specifieke adviesvragen.

Ereleden

 • prof. dr. I.D. de Beaufort
 • prof. dr. ir. B. Brunekreef
 • prof. dr. W.A. van Gool
 • prof. dr. J.G.A.J. Hautvast
 • prof. dr. J.A. Knottnerus
 • prof. dr. ir. D. Kromhout
 • prof. dr. G.J. Mulder
 • prof. dr. E.J. Ruitenberg
 • prof. dr. M.H.N. Schermer
 • prof. dr. J.J. Sixma

Leden

A

 • dr. E.E.M. Adang, gezondheidseconomie
 • dr. ir. L.A. Afman, moleculaire voeding

B

 • prof. dr. S.J.L. Bakker, interne geneeskunde, nefrologie
 • drs. M.W.H van Beek, klinische geriatrie
 • dr. K.A.C. Berk, diëtist
 • prof. dr. J. Berkhof, epidemiologie en biostatistiek
 • prof. dr. ir. J.W.J. Beulens, epidemiologie van leefstijl en cardiometabole ziekten
 • prof. dr. ir. E.E. Blaak, humane fysiologie
 • prof. dr. T.A. Boer, ethiek
 • prof. dr. ir. H. Boersma, klinische epidemiologie van hart- en vaatziekten
 • dr. ir. H. Bouwmeester, toxicoloog
 • prof. dr. M.J.M. Broeders, oncoloog, gepersonaliseerd kankeronderzoek
 • prof. dr. ir. I.A. Brouwer, voedingswetenschappen
 • dr. E.M. Bunnik, ethicus

C

 • prof. dr. S. le Cessie, statistiek, i.h.b. de statistische methoden van observationeel epidemiologisch onderzoek
 • prof. dr. M.C. Cornel, geneeskunde, epidemiologie
 • prof. dr. R. Crutzen, gedragsverandering en technologie

D

 • prof. dr. O.M. Dekkers, epidemiologie, endocrinologie
 • prof. dr. W.J. Dondorp, medische ethiek
 • dr. G.A. Donker, geneeskunde, epidemiologie
 • prof. dr. M.B.M. van Duursen, toxicoloog
 • dr. mr. Y. Drewes, ouderengeneeskunde

E

 • dr. P.J.M. Elders, huisartsgeneeskunde en ouderenzorg
 • prof. dr. ing. J.W. Erisman, biologie

F

 • dr. ir. W. Fransman, arbeidshygienist

G

 • prof. dr. H.F.L. Garretsen, public health, gezondheidszorgbeleid
 • prof. dr. S.E. Geerlings, interne geneeskunde
 • dr. R.W.L. Godschalk, genetische toxicologie en moleculaire epidemiologie
 • prof. dr. J.B. van Goudoever, neonatologie
 • dr. R. van der Graaf, medische ethiek
 • prof. dr. L. van de Grift, internationale geschiedenis in relatie tot het milieu
 • prof. dr. J. Groeneweg, veiligheid, risicomanagement
 • prof. dr. R.H.H. Groenwold, klinische epidemiologie
 • drs. W.M.L.G. Gubbels-van Hal, gezondheidsbevordering

H

 • dr. N.G. Hartwig, pediatrische infectieziekten
 • dr. P.J. van den Hazel, medische milieukunde, epidemiologie, risicobeoordeling
 • prof. dr. R.C.M. Hennekam, kindergeneeskunde
 • prof. dr. L. Henneman, humane genetica
 • prof. dr. C.J.P.A. Hoebe, infectieziektebestrijding
 • dr. J.A.R van den Hoek, infectieziektebestrijding, epidemiologie
 • prof. dr. J.B.L. Hoekstra, inwendige geneeskunde
 • prof. dr. M.T.E. Hopman, fysiologie
 • dr. A. Huss, milieuepidemiologie
 • prof. dr. M.A.J. Huijbregts, geïntegreerde milieubeoordeling

I

 • prof. dr. S.M. Imhof, oogarts

K

 • prof. dr. ir. E. Kampman, voeding, epidemiologie
 • prof. dr. E. Kingma, filosoof
 • prof. dr. M.P.G. Koopmans, viroscience
 • prof. dr. I.A. Kreis, epidemioloog
 • prof. dr. S.P.J. Kremers, gezondheidsbevordering
 • dr. E.D. Kroese, toxicologie/proefdier vervangende methoden
 • dr. A. Krom, ethicus

L

 • prof. dr. I.M. van Langen, klinische genetica
 • prof. dr. ir. E. Lebret, geïntegreerde risicobeoordeling
 • dr. M.M.G. Leeflang, klinische epidemiologie
 • prof. dr. C. Leget, medische ethiek, zorgethiek
 • prof. dr. ir. H. van Lente, Science and Technology Studies
 • dr. K.D. Lichtenbelt, klinische genetica
 • dr. C.R. Lincke, kinderarts en opleider erfelijke en aangeboren aandoeningen
 • prof. dr. S.C. Linn, internist-oncoloog

M

 • prof. dr. R.C. van der Mast, ouderenpsychiatrie, psychotherapie
 • dr. A.L. Menke, toxicologisch patholoog
 • dr. R.M.C. Mestrom, universitair docent Technische Universiteit
 • prof. dr. M.E.T.C. van den Muijsenbergh, gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijns zorg, huisarts

N

 • prof. dr. J. van der Naalt, neuroloog
 • prof. dr. G.J. Navis, nefrologie
 • prof. dr. J.G. Nijhuis, geneeskunde

O

 • prof. dr. J. Oosterlaan, kindergeneeskunde

P

 • dr. S. Peters, epidemioloog
 • prof. dr. K. Postema, prothese- en orthesegebruik
 • prof. J.M. Prins, inwendige geneeskunde

R

 • mr. drs. J.J. Rijken, gezondheidsrecht
 • prof. dr. S. Roeser, ethicus
 • dr. M. Rooseboom, toxicoloog
 • dr. G.B.G.J van Rooy, arbeids- en bedrijfsgeneeskunde
 • prof. dr. D. Ruwaard, maatschappij en gezondheid, epidemiologie

S

 • prof. dr. M.J. Schalij, cardiologie
 • prof. dr. M.F. Schim van der Loeff, epidemioloog
 • dr. S. Schoenmakers, gynaecoloog
 • prof. dr. J.M.G.A. Schols, ouderengeneeskunde
 • prof. dr. C. Schultsz, arts-microbioloog
 • prof. mr. dr. J.G. Sijmons, gezondheidsrecht, bestuurs- en civielrecht
 • prof. dr. J.P. van der Sluijs, milieu- en natuurwetenschappen
 • dr. ir. L.A. Smit, milieuepidemiologie
 • prof. dr. mr. M.P. Sombroek, recht en gezondheid
 • prof. dr. C.D.A. Stehouwer, interne geneeskunde
 • dr. ir. R.T. van Strien, milieuepidemiologie

T

 • dr. G.J.M.W. van Thiel, medische ethiek
 • prof. mr. dr. B.C.A. Toebes, internationaal recht, gezondheidsrecht, mensenrechten
 • dr. J.J. van Tol-Geerdink, medische biologie
 • prof. dr. J.W.R. Twisk, toegepaste biostatistiek

U

 • prof. dr. C.A. Uyl-de Groot, health technology assessment, doelmatigheidsonderzoek

V

 • dr. S. van de Vathorst, medische ethiek
 • dr. Y.M.R. Vendrig-de Punder, arts Maatschappij+Gezondheid
 • prof. dr. mr. A.A.E. Verhagen, kinderarts
 • em. prof. dr. Th.J.M. Verheij, huisartsgeneeskunde
 • prof. dr. E.W.M.L. de Vet, consumptie en gezonde leefstijl
 • prof. dr. ir. M. Visser, voeding en gezondheid
 • drs. E. Vlaanderen, jeugdgezondheidzorg
 • drs. E. van Vliet-Lachotzki, patiëntenperspectief: ethiek, genetica en perinatale zorg
 • prof. dr. ir. F. de Vocht, epidemioloog
 • prof. dr. M.C. de Vries, medische ethiek

W

 • prof. dr. C. Wagner, patiëntveiligheid
 • prof. ir. F.C.M. Wegman, verkeersveiligheid
 • prof. dr. H. Wertheim, klinische microbiologie
 • prof. dr. A.P. van Wezel, risicobeoordeling chemische waterkwaliteit en gezondheid