Raad

De Gezondheidsraad telt een voorzitter, een vicevoorzitter en circa honderd benoemde leden.

Elk lid wordt gevraagd op persoonlijke titel en vanwege zijn of haar bijzondere deskundigheid op een bepaald terrein. Raadsleden worden benoemd door de Kroon. Hun lidmaatschap loopt vier jaar en kan worden verlengd. De leiding van de Gezondheidsraad heeft als beleid om het lidmaatschap in principe niet meer dan twee keer te verlengen.

De Gezondheidsraad komt nooit in plenaire vergaderingen bijeen. De raad is daarvoor te groot. Bovendien vormen de leden van de Gezondheidsraad een te heterogeen gezelschap om plenair te kunnen discussiëren over de vaak zeer specifieke adviesvragen.

Ereleden

 • prof. dr. I.D. de Beaufort
 • prof. dr. J.G.A.J. Hautvast
 • prof. dr. J.A. Knottnerus
 • prof. dr. ir. D. Kromhout
 • prof. dr. G.J. Mulder
 • prof. dr. E.J. Ruitenberg
 • prof. dr. J.J. Sixma
 • prof. dr. H.K.A. Visser

Leden

A

 • prof. dr. T. van Achterberg, kwaliteitsproblemen in de patiëntenzorg
 • dr. E.E.M. Adang, gezondheidseconomie
 • prof. dr. A. Aleman, neuropsychologie

B

 • prof. dr. S.J.L. Bakker, interne geneeskunde, nefrologie
 • prof. dr. P.J.E. Bindels, huisartsgeneeskunde
 • prof. dr. ir. E.E. Blaak, humane fysiologie
 • dr. M.M. Boere-Boonekamp, jeugdgezondheidszorg
 • prof. dr. M.J.M. Bonten, epidemiologie bacteriële infectieziekten
 • prof. dr. ir. P.A. van den Brandt, epidemiologie
 • prof. dr. ir. J. Brug, humane voeding, epidemiologie
 • prof. dr. ir. B. Brunekreef, milieu epidemiologie
 • prof. dr. ir. A. Burdorf, milieuhygiene

C

 • prof. dr. S le Cessie PhD, statistiek, i.h.b. de statistische methoden van observationeel epidemiologisch onderzoek
 • prof. dr. M.C. Cornel, geneeskunde, epidemiologie

D

 • prof. dr. O.M. Dekkers, epidemiologie, endocrinologie
 • mr. A.C. de Die, rechten
 • prof. dr. F.J.H. van Dijk, arbeid en gezondheid
 • dr. W.J. Dondorp, medische ethiek
 • dr. G.A. Donker, geneeskunde, epidemiologie
 • mr. dr. J.H.H.M. Dorscheidt, gezondheidsrecht
 • mr. dr. Y. Drewes, gezondheidsrecht

E

 • prof. dr. ing. J.W. Erisman, biologie

F

 • prof. dr. C.G. Figdor, tumor immunologie
 • prof. dr. A.W. Friedrich, medische microbiologie

G

 • prof. dr. H.F.L. Garretsen, public health, gezondheidszorgbeleid
 • dr. C.H. van Gils, kankerepidemiologie
 • prof. dr. J.B. van Goudoever, neonatologie
 • dr. J. Groeneweg, veiligheid, risicomanagement
 • prof. dr. J. Gussekloo, geneeskunde

H

 • prof. dr. E. Hak, klinische epidemiologie
 • prof. dr. G.A. den Hartogh, wijsgerige en medische ethiek
 • dr. N.G. Hartwig, pediatrische infectieziekten
 • dr. P.J. van den Hazel, medische milieukunde, epidemiologie, risicobeoordeling
 • prof. mr. A.C. Hendriks, Nederlands recht & politieke wetenschappen
 • prof. dr. R.C.M. Hennekam, kindergeneeskunde
 • prof. dr. C.J.P.A. Hoebe, infectieziektebestrijding
 • dr. A.J. van Hoek, gezondheidseconomie, epidemiologie van infectieziekten
 • dr. J.A.R van den Hoek, infectieziektebestrijding, epidemiologie
 • prof. dr. J.B.L. Hoekstra, inwendige geneeskunde
 • prof. dr. A.W. Hoes, klinische epidemiologie
 • prof. dr. M. Hopman, fysiologie
 • prof. dr. K. Horstman, filosofie, sociologie, antropologie van gezondheidzorg
 • dr. ir. R. Houba, arbeidshygiëne
 • dr. A. Huss, milieuepidemiologie

I

 • dr. J.A. Iestra, diëtetiek

K

 • prof. dr. ir. E. Kampman, voeding, epidemiologie
 • prof.dr. J.E.E. Keunen, oogheelkunde
 • prof. dr. S. Kremers, gezondheidsbevordering
 • prof. dr. ir. H. Kromhout, milieuhygiëne
 • prof. dr. B.J. Kullberg, antibioticumgebruik

L

 • prof. dr. I.M. van Langen, klinische genetica
 • prof. dr. R. Leemans, milieusysteemanalyse
 • prof. dr. C. Leget, medische ethiek, zorgethiek
 • prof. dr. H. van Loveren, immunotoxicologie

M

 • prof. dr. R.J. van Marum, gerontofarmacologie, geriatrie
 • prof. dr. R.C. van der Mast, geneeskunde
 • dr. R.M. Meertens, risicoperceptie en risicocommunicatie
 • dr. F.J. Meijman, huisartsgeneeskunde, medische publiekscommunicatie
 • prof. dr. ir. R.P. Mensink, moleculaire voedingswetenschappen
 • prof. dr. B.J.C. Middelkoop, sociale geneeskunde
 • prof. dr. K.G.M. Moons, klinische epidemiologie
 • prof. dr. L. Mullenders, scheikunde

N

 • prof. dr. G.J. Navis, nefrologie
 • prof. dr. M.G. Netea, infectieziektebestrijding
 • prof. dr. J.G. Nijhuis, geneeskunde

O

 • prof. dr. J. Oosterlaan, kindergeneeskunde

P

 • mr. dr. M.C. Ploem, gezondheidsrecht
 • prof. dr. K. Postema, prothese- en orthesegebruik

R

 • prof. dr. S.A. Reijneveld, sociale geneeskunde, epidemiologie
 • dr. G.B.G.J van Rooy, arbeids- en bedrijfsgeneeskunde
 • dr. H.C. Rümke, klinische vaccinologie
 • prof. dr. F.G.M. Russel, farmacie
 • prof. dr. D. Ruwaard, maatschappij en gezondheid, epidemiologie

S

 • prof. dr. H.F.J. Savelkoul, biologie
 • prof. dr. M.J. Schalij, cardiologie
 • dr. F.E. Scheepers, psychiatrie
 • prof. dr. M.H.N. Schermer, geneeskunde, filosofie
 • prof. dr. I. Schipper, traumachirurgie
 • prof. dr. J.M.G.A. Schols, ouderengeneeskunde
 • prof. dr.  F.J. van Schooten, genetische en moleculaire toxicologie
 • prof. dr. J.L. Severens, gezondheidswetenschappen
 • prof. mr. dr. J.G. Sijmons, gezondheidsrecht, bestuurs- en civielrecht 
 • dr. J. P. van der Sluijs, milieu- en natuurwetenschappen
 • prof. dr. A.M. Stiggelbout, medische besliskunde
 • dr. ir. R.T. van Strien, milieuepidemiologie
 • prof. dr. K. Stronks, sociale epidemiologie
 • prof. dr. T. Swierstra, filosofie

T

 • dr. G.J.M.W. van Thiel, medische ethiek

U

 • prof. dr. C.A. Uyl-de Groot, health technology assessment, doelmatigheidsonderzoek

V

 • dr. S. van de Vathorst, medische ethiek
 • prof. dr. ir. P. van ’t Veer, voeding, epidemiologie
 • dr. ir. R.C.H. Vermeulen, milieu en moleculaire epidemiologie en exposure science
 • H. Vermeulen-Schakel, ontwikkelingsonderzoek van kinderen, infectieziekten en vaccinologie
 • prof. dr. M.F. Verweij, wijsbegeerte, ethiek
 • prof. dr. ir. M. Visser, voeding en gezondheid
 • drs. E. van Vliet-Lachotzki, patiënten perspectief: ethiek, genetica en perinatale zorg

W

 • prof. dr. C. Wagner, patiëntveiligheid
 • prof. ir. F.C.M. Wegman, verkeersveiligheid
 • prof. dr. A.P. van Wezel, risicobeoordeling chemische waterkwaliteit en gezondheid
 • prof. dr. G.J. van der Wilt, health technology assessment
 • prof. dr. J.H.J. Wokke, neurologie
 • dr. F. Woudenberg, leefomgeving

Y

 • prof. dr. T. van Yperen, kwaliteit (i.h.b. effectiviteit) jeugdstelsel en -voorzieningen

Z

 • prof. dr. ir. G. A. Zielhuis, gezondheidswetenschappen
 • prof. dr. ir. M.H. Zwietering, levensmiddelenmicrobiologie