Raad

De Gezondheidsraad telt een voorzitter, een vicevoorzitter en circa honderd benoemde leden.

Elk lid wordt gevraagd op persoonlijke titel en vanwege zijn of haar bijzondere deskundigheid op een bepaald terrein. Raadsleden worden benoemd door de Kroon. Hun lidmaatschap loopt vier jaar en kan worden verlengd. De leiding van de Gezondheidsraad heeft als beleid om het lidmaatschap in principe niet meer dan twee keer te verlengen.

De Gezondheidsraad komt nooit in plenaire vergaderingen bijeen. De raad is daarvoor te groot. Bovendien vormen de leden van de Gezondheidsraad een te heterogeen gezelschap om plenair te kunnen discussiëren over de vaak zeer specifieke adviesvragen.

Ereleden

 • prof. dr. I.D. de Beaufort
 • prof. dr. ir. B. Brunekreef
 • prof. dr. W.A. van Gool
 • prof. dr. J.G.A.J. Hautvast
 • prof. dr. J.A. Knottnerus
 • prof. dr. ir. D. Kromhout
 • prof. dr. G.J. Mulder
 • prof. dr. E.J. Ruitenberg
 • prof. dr. J.J. Sixma
 • prof. dr. H.K.A. Visser

Leden

A

 • prof. dr. T. van Achterberg, kwaliteitsproblemen in de patiëntenzorg
 • dr. E.E.M. Adang, gezondheidseconomie
 • dr. ir. L.A. Afman, moleculaire voeding
 • prof. dr. A. Aleman, neuropsychologie

B

 • prof. dr. S.J.L. Bakker, interne geneeskunde, nefrologie
 • drs. M.W.H van Beek, klinische geriatrie
 • dr. E. Beers, klinische farmacologie
 • prof. dr. J. Berkhof, epidemiologie en biostatistiek
 • prof. dr. ir. E.E. Blaak, humane fysiologie
 • prof. dr. T.A. Boer, ethiek
 • prof. dr. ir. A. Burdorf, milieuhygiene

C

 • prof. dr. S le Cessie PhD, statistiek, i.h.b. de statistische methoden van observationeel epidemiologisch onderzoek
 • prof. dr. M.C. Cornel, geneeskunde, epidemiologie

D

 • prof. dr. H.H.J. Das, communicatie en beïnvloeding
 • prof. dr. O.M. Dekkers, epidemiologie, endocrinologie
 • mr. A.C. de Die, rechten
 • prof. dr. F.J.H. van Dijk, arbeid en gezondheid
 • dr. W.J. Dondorp, medische ethiek
 • dr. G.A. Donker, geneeskunde, epidemiologie
 • mr. dr. J.H.H.M. Dorscheidt, gezondheidsrecht
 • mr. dr. Y. Drewes, gezondheidsrecht

E

 • dr. P.J.M. Elders, huisartsgeneeskunde en ouderenzorg
 • prof. dr. ing. J.W. Erisman, biologie

F

 • prof. dr. C.G. Figdor, tumor immunologie

G

 • prof. dr. H.F.L. Garretsen, public health, gezondheidszorgbeleid
 • prof. dr. S.E. Geerlings, interne geneeskunde
 • dr. C.H. van Gils, kankerepidemiologie
 • prof. dr. J.B. van Goudoever, neonatologie
 • dr. J. Groeneweg, veiligheid, risicomanagement
 • dr. R. Groenewold, klinische epidemiologie
 • prof. dr. J. Gussekloo, geneeskunde

H

 • dr. N.G. Hartwig, pediatrische infectieziekten
 • dr. P.J. van den Hazel, medische milieukunde, epidemiologie, risicobeoordeling
 • prof. dr. R.C.M. Hennekam, kindergeneeskunde
 • prof. dr. C.J.P.A. Hoebe, infectieziektebestrijding
 • dr. J.A.R van den Hoek, infectieziektebestrijding, epidemiologie
 • prof. dr. J.B.L. Hoekstra, inwendige geneeskunde
 • prof. dr. A.W. Hoes, klinische epidemiologie
 • prof. dr. M. Hopman, fysiologie
 • dr. ir. R. Houba, arbeidshygiëne
 • dr. A. Huss, milieuepidemiologie

I

 • dr. J.A. Iestra, diëtetiek

K

 • prof. dr. ir. E. Kampman, voeding, epidemiologie
 • prof.dr. J.E.E. Keunen, oogheelkunde
 • prof. dr. S. Kremers, gezondheidsbevordering
 • dr. E.D. Kroese, toxicologie/proefdier vervangende methoden
 • dr. A. Krom, ethicus
 • prof. dr. ir. H. Kromhout, milieuhygiëne
 • prof. dr. B.J. Kullberg, antibioticumgebruik
 • C.F. Kuper, PhD, toxicologische pathologie

L

 • prof. dr. I.M. van Langen, klinische genetica
 • prof. dr. ir. E. Lebret, geïntegreerde risicobeoordeling
 • dr. M. Leeflang, klinische epidemiologie
 • prof. dr. R. Leemans, milieusysteemanalyse
 • prof. dr. C. Leget, medische ethiek, zorgethiek
 • dr. K.D. Lichtenbelt, klinische genetica
 • dr. C.R. Lincke, kinderarts en opleider erfelijke en aangeboren aandoeningen
 • prof. dr. H. van Loveren, immunotoxicologie

M

 • prof. dr. R.C. van der Mast, geneeskunde
 • dr. F.J. Meijman, huisartsgeneeskunde, medische publiekscommunicatie
 • prof. dr. ir. R.P. Mensink, moleculaire voedingswetenschappen
 • prof. dr. B.J.C. Middelkoop, sociale geneeskunde
 • prof. dr. K.G.M. Moons, klinische epidemiologie
 • prof. dr. L. Mullenders, scheikunde

N

 • prof. dr. G.J. Navis, nefrologie
 • prof. dr. J.G. Nijhuis, geneeskunde

O

 • prof. dr. J. Oosterlaan, kindergeneeskunde

P

 • dr. R.H.M. Pierik, rechtsfilosofie
 • mr. dr. M.C. Ploem, gezondheidsrecht
 • prof. dr. K. Postema, prothese- en orthesegebruik

R

 • mr. drs. J.J. Rijken, gezondheidsrecht
 • dr. ir. N.M. de Roos, voeding en ziekte
 • dr. G.B.G.J van Rooy, arbeids- en bedrijfsgeneeskunde
 • prof. dr. F.G.M. Russel, farmacie
 • prof. dr. D. Ruwaard, maatschappij en gezondheid, epidemiologie

S

 • prof. dr. H.F.J. Savelkoul, biologie
 • prof. dr. M.J. Schalij, cardiologie
 • prof. dr. M.H.N. Schermer, geneeskunde, filosofie
 • prof. dr. I. Schipper, traumachirurgie
 • dr. S. Schoenmakers, gynaecoloog
 • prof. dr. J.M.G.A. Schols, ouderengeneeskunde
 • prof. dr. J.L. Severens, gezondheidswetenschappen
 • prof. mr. dr. J.G. Sijmons, gezondheidsrecht, bestuurs- en civielrecht 
 • dr. J. P. van der Sluijs, milieu- en natuurwetenschappen
 • dr. ir. L.A. Smit, milieuepidemiologie
 • dr. ir. R.T. van Strien, milieuepidemiologie

T

 • dr. G.J.M.W. van Thiel, medische ethiek
 • prof. mr. dr. B.C.A. Toebes, internationaal recht, gezondheidsrecht, mensenrechten
 • dr. J.J. van Tol-Geerdink, medische biologie
 • prof. dr. J.W.R. Twisk, toegepaste biostatistiek

U

 • prof. dr. C.A. Uyl-de Groot, health technology assessment, doelmatigheidsonderzoek

V

 • dr. S. van de Vathorst, medische ethiek
 • dr. ir. R.C.H. Vermeulen, milieu en moleculaire epidemiologie en exposure science
 • prof. dr. ir. M. Visser, voeding en gezondheid
 • E. Vlaanderen, jeugdgezondheidzorg
 • drs. E. van Vliet-Lachotzki, patiënten perspectief: ethiek, genetica en perinatale zorg
 • prof. dr. M.C. de Vries, medische ethiek

W

 • prof. dr. C. Wagner, patiëntveiligheid
 • prof. ir. F.C.M. Wegman, verkeersveiligheid
 • prof. dr. A.P. van Wezel, risicobeoordeling chemische waterkwaliteit en gezondheid
 • prof. dr. J.H.J. Wokke, neurologie

Y

 • prof. dr. T. van Yperen, kwaliteit (i.h.b. effectiviteit) jeugdstelsel en -voorzieningen

Z

 • prof. dr. ir. G. A. Zielhuis, gezondheidswetenschappen