Raad

De Gezondheidsraad heeft een voorzitter, een vicevoorzitter en circa honderd benoemde leden.

Elk lid wordt gevraagd op persoonlijke titel en vanwege zijn of haar bijzondere deskundigheid op een bepaald terrein. Raadsleden worden benoemd door de Kroon. Hun lidmaatschap loopt vier jaar en kan worden verlengd. Het bestuur van de Gezondheidsraad heeft als beleid om het lidmaatschap in principe niet meer dan twee keer te verlengen.

De Gezondheidsraad komt nooit in plenaire vergaderingen bijeen. De raad is daarvoor te groot. Bovendien vormen de leden van de Gezondheidsraad een te heterogeen gezelschap om plenair te kunnen discussiëren over de vaak zeer specifieke adviesvragen.

Ereleden

 • prof. dr. I.D. de Beaufort
 • prof. dr. ir. B. Brunekreef
 • prof. dr. W.A. van Gool
 • prof. dr. J.G.A.J. Hautvast
 • prof. dr. J.A. Knottnerus
 • prof. dr. ir. D. Kromhout
 • prof. dr. G.J. Mulder
 • prof. dr. E.J. Ruitenberg
 • prof. dr. J.J. Sixma

Leden

A

 • prof. dr. T. van Achterberg, kwaliteitsproblemen in de patiëntenzorg
 • dr. E.E.M. Adang, gezondheidseconomie
 • dr. ir. L.A. Afman, moleculaire voeding
 • prof. dr. A. Aleman, neuropsychologie

B

 • prof. dr. S.J.L. Bakker, interne geneeskunde, nefrologie
 • drs. M.W.H van Beek, klinische geriatrie
 • dr. K.A.C. Berk, diëtist
 • prof. dr. J. Berkhof, epidemiologie en biostatistiek
 • prof. dr. ir. J.W.J. Beulens, epidemiologie van leefstijl en cardiometabole ziekten
 • prof. dr. ir. E.E. Blaak, humane fysiologie
 • prof. dr. T.A. Boer, ethiek
 • prof. dr. ir. H. Boersma, klinische epidemiologie van hart- en vaatziekten
 • dr. ir. H. Bouwmeester, toxicoloog
 • prof. dr. M.J.M. Broeders, oncoloog, gepersonaliseerd kankeronderzoek
 • prof. dr. A. Burdorf, milieuhygiene

C

 • prof. dr. S. le Cessie, statistiek, i.h.b. de statistische methoden van observationeel epidemiologisch onderzoek
 • prof. dr. M.C. Cornel, geneeskunde, epidemiologie

D

 • prof. dr. H.H.J. Das, communicatie en beïnvloeding
 • prof. dr. O.M. Dekkers, epidemiologie, endocrinologie
 • mr. A.C. de Die, rechten
 • prof. dr. F.J.H. van Dijk, arbeid en gezondheid
 • prof. dr. W.J. Dondorp, medische ethiek
 • dr. G.A. Donker, geneeskunde, epidemiologie
 • dr. mr. Y. Drewes, ouderengeneeskunde

E

 • dr. P.J.M. Elders, huisartsgeneeskunde en ouderenzorg
 • prof. dr. ing. J.W. Erisman, biologie

F

 • dr. ir. W. Fransman, arbeidshygienist

G

 • prof. dr. H.F.L. Garretsen, public health, gezondheidszorgbeleid
 • prof. dr. S.E. Geerlings, interne geneeskunde
 • prof. dr. J.B. van Goudoever, neonatologie
 • dr. R. van der Graaf, medische ethiek
 • prof. dr. J. Groeneweg, veiligheid, risicomanagement
 • prof. dr. R.H.H. Groenwold, klinische epidemiologie

H

 • dr. N.G. Hartwig, pediatrische infectieziekten
 • dr. P.J. van den Hazel, medische milieukunde, epidemiologie, risicobeoordeling
 • prof. dr. R.C.M. Hennekam, kindergeneeskunde
 • prof. dr. C.J.P.A. Hoebe, infectieziektebestrijding
 • dr. J.A.R van den Hoek, infectieziektebestrijding, epidemiologie
 • prof. dr. J.B.L. Hoekstra, inwendige geneeskunde
 • prof. dr. M.T.E. Hopman, fysiologie
 • dr. A. Huss, milieuepidemiologie

I

 • prof. dr. S.M. Imhof, oogarts

K

 • prof. dr. ir. E. Kampman, voeding, epidemiologie
 • prof. dr. E. Kingma, filosoof
 • prof. dr. M.P.G. Koopmans, viroscience
 • prof. dr. I.A. Kreis, epidemioloog
 • prof. dr. S.P.J. Kremers, gezondheidsbevordering
 • dr. E.D. Kroese, toxicologie/proefdier vervangende methoden
 • dr. A. Krom, ethicus

L

 • prof. dr. I.M. van Langen, klinische genetica
 • prof. dr. ir. E. Lebret, geïntegreerde risicobeoordeling
 • dr. M.M.G. Leeflang, klinische epidemiologie
 • prof. dr. C. Leget, medische ethiek, zorgethiek
 • prof. dr. ir. H. van Lente, Science and Technology Studies
 • dr. K.D. Lichtenbelt, klinische genetica
 • dr. C.R. Lincke, kinderarts en opleider erfelijke en aangeboren aandoeningen
 • prof. dr. S.C. Linn, internist-oncoloog

M

 • prof. dr. R.C. van der Mast, ouderenpsychiatrie, psychotherapie
 • prof. dr. F.J. Meijman, huisartsgeneeskunde, medische publiekscommunicatie
 • dr. A.L. Menke, toxicologisch patholoog
 • prof. dr. ir. R.P. Mensink, moleculaire voedingswetenschappen
 • dr. R.M.C. Mestrom, universitair docent Technische Universiteit
 • prof. dr. K.G.M. Moons, klinische epidemiologie
 • prof. dr. M.E.T.C. van den Muijsenbergh, gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijns zorg, huisarts

N

 • prof. dr. J. van der Naalt, neuroloog
 • prof. dr. G.J. Navis, nefrologie
 • prof. dr. J.G. Nijhuis, geneeskunde

O

 • prof. dr. J. Oosterlaan, kindergeneeskunde

P

 • dr. S. Peters, epidemioloog
 • mr. dr. M.C. Ploem, gezondheidsrecht
 • prof. dr. K. Postema, prothese- en orthesegebruik
 • prof. J.M. Prins, inwendige geneeskunde

R

 • mr. drs. J.J. Rijken, gezondheidsrecht
 • prof. dr. S. Roeser, ethicus
 • dr. ir. N.M. de Roos, voeding en ziekte
 • dr. M. Rooseboom, toxicoloog
 • dr. G.B.G.J van Rooy, arbeids- en bedrijfsgeneeskunde
 • prof. dr. F.G.M. Russel, farmacie
 • prof. dr. D. Ruwaard, maatschappij en gezondheid, epidemiologie

S

 • prof. dr. ir. H.F.J. Savelkoul, biologie
 • prof. dr. M.J. Schalij, cardiologie
 • prof. dr. M.H.N. Schermer, geneeskunde, filosofie
 • prof. dr. I.B. Schipper, traumachirurgie
 • dr. S. Schoenmakers, gynaecoloog
 • prof. dr. J.M.G.A. Schols, ouderengeneeskunde
 • prof. dr. C. Schultsz, arts-microbioloog
 • prof. mr. dr. J.G. Sijmons, gezondheidsrecht, bestuurs- en civielrecht
 • dr. A. Simon, internist-infectioloog 
 • prof. dr. J.P. van der Sluijs, milieu- en natuurwetenschappen
 • dr. ir. L.A. Smit, milieuepidemiologie
 • prof. dr. C.D.A. Stehouwer, interne geneeskunde
 • dr. ir. R.T. van Strien, milieuepidemiologie

T

 • dr. G.J.M.W. van Thiel, medische ethiek
 • prof. mr. dr. B.C.A. Toebes, internationaal recht, gezondheidsrecht, mensenrechten
 • dr. J.J. van Tol-Geerdink, medische biologie
 • prof. dr. J.W.R. Twisk, toegepaste biostatistiek

U

 • prof. dr. C.A. Uyl-de Groot, health technology assessment, doelmatigheidsonderzoek

V

 • dr. S. van de Vathorst, medische ethiek
 • dr. Y.M.R. Vendrig-de Punder, arts Maatschappij+Gezondheid
 • prof. dr. mr. A.A.E. Verhagen, kinderarts
 • em. prof. dr. Th.J.M. Verheij, huisartsgeneeskunde
 • prof. dr. R.C.H. Vermeulen, milieu epidemiologie
 • prof. dr. E.W.M.L. de Vet, consumptie en gezonde leefstijl
 • prof. dr. ir. M. Visser, voeding en gezondheid
 • drs. E. Vlaanderen, jeugdgezondheidzorg
 • drs. E. van Vliet-Lachotzki, patiëntenperspectief: ethiek, genetica en perinatale zorg
 • prof. dr. ir. F. de Vocht, epidemioloog
 • prof. dr. M.C. de Vries, medische ethiek

W

 • prof. dr. C. Wagner, patiëntveiligheid
 • prof. ir. F.C.M. Wegman, verkeersveiligheid
 • prof. dr. H. Wertheim, klinische microbiologie
 • prof. dr. A.P. van Wezel, risicobeoordeling chemische waterkwaliteit en gezondheid

Y

 • prof. dr. T.A. van Yperen, kwaliteit (i.h.b. effectiviteit) jeugdstelsel en -voorzieningen

Z

 • prof. dr. ir. G.A. Zielhuis, gezondheidswetenschappen