Tijdelijke commissies

De leden van een tijdelijke commissie vertegenwoordigen alle disciplines die nodig zijn om een bepaalde adviesvraag op een wetenschappelijk verantwoorde manier te beantwoorden. 

De Gezondheidsraad streeft ernaar om per advies de beste deskundigen uit te nodigen, bij voorkeur afkomstig van de diverse universitaire medische centra, universiteiten en onderzoeksinstellingen. Commissies zijn multidisciplinair om ervoor te zorgen dat alle invalshoeken van de adviesvraag worden behandeld. Voor deeltaken kan soms een subcommissie worden geformeerd. Verder wordt er ook waarde gehecht aan een goede man/vrouw-verhouding, aan spreiding naar leeftijd en aan deskundigen met en zonder Gezondheidsraadervaring. Elk commissielid wordt op persoonlijke titel gevraagd, op grond van wetenschappelijke of ervaringsdeskundigheid. Ieder neemt deel zonder last of ruggespraak, en vult een belangenverklaring in.