Tijdelijke commissies

De leden van een tijdelijke commissie vertegenwoordigen alle verschillende disciplines die nodig zijn om een bepaalde adviesvraag op een wetenschappelijk verantwoorde manier te beantwoorden. 

De Gezondheidsraad streeft ernaar om per advies de beste wetenschappelijke experts uit te nodigen, bij voorkeur afkomstig van de diverse universitaire medische centra, universiteiten en onderzoeksinstellingen. Commissies zijn multidisciplinair om ervoor te zorgen dat alle invalshoeken van de adviesvraag worden behandeld. Door verschillende disciplines, visies en stromingen in de commissie op te nemen, wordt de tegenspraak aan tafel georganiseerd. Bij de samenstelling van commissies wordt nadrukkelijker aandacht besteed aan diversiteit in brede zin.

Elk commissielid wordt op persoonlijke titel gevraagd, op grond van wetenschappelijke expertise of ervaringsdeskundigheid. Ieder neemt deel zonder last of ruggespraak, en vult een belangenverklaring in.