Beraadsgroep

De beraadsgroep van de Gezondheidsraad zal adviezen bespreken die in concept gereed zijn. Ze toetst deze op wetenschappelijke kwaliteit en op consistentie met andere adviezen van de raad. Ook signaleert ze punten die van belang kunnen zijn bij de doorwerking van de adviezen.

De beraadsgroep komt in principe maandelijks bijeen. De leden nemen aan vergaderingen deel zonder last of ruggespraak, en vullen een belangenverklaring in. De beraadsgroep kent twee voorzitters, die bij toerbeurt de vergadering voorzitten.

Samenstelling:

 • prof. dr. J.G. Nijhuis, emeritus hoogleraar verloskunde en hoofd obstetrie & gynaecologie, Maastricht UMC (voorzitter sinds 1 januari 2020)
 • dr. S. van de Vathorst, universitair hoofddocent medische ethiek, Erasmus MC Rotterdam (voorzitter sinds 1 januari 2020)
 • dr. E.M.M. Adang, universitair hoofddocent gezondheidseconomie, Radboudumc, Nijmegen (lid sinds 1 januari 2020)
 • prof. dr. M.C. Cornel, hoogleraar community genetics & public health genomics, Amsterdam UMC (lid sinds 1 januari 2020)
 • prof. dr. H.F.L. Garretsen, hoogleraar gezondheidszorgbeleid, Tilburg University (lid sinds 1 januari 2020)
 • prof. dr. R.C. Hennekam, hoogleraar kindergeneeskunde en translationele geneeskunde, Amsterdam UMC (lid sinds 1 januari 2020)
 • prof. dr. ir. E. Kampman, hoogleraar voeding en ziekte, Wageningen Universiteit en Research Centrum (lid sinds 1 januari 2020)
 • prof. dr. M.E.T.C. van den Muijsenbergh, hoogleraar gezondheidsverschillen en persoonsgerichte eerstelijnszorg, afdeling eerstelijnsgeneeskunde, Radboudumc, Nijmegen (lid sinds 10 mei 2021)
 • prof. dr. G.J. Navis, hoogleraar interne geneeskunde/nefrologie, UMC Groningen (lid sinds 1 januari 2020)
 • prof. dr. J. Oosterlaan, hoogleraar en directeur nazorg en follow-up programma vrouw-kind centrum, Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC; hoogleraar pediatrische neuropsychologie, Amsterdam UMC (lid sinds 1 januari 2020)
 • prof. dr. K. Postema, hoogleraar revalidatiegeneeskunde, UMC Groningen (lid sinds 1 januari 2020)
 • prof. dr. S. Roeser, hoogleraar ethiek, TU Delft (lid sinds 1 april 2021)
 • prof. dr. D. Ruwaard, hoogleraar gezondheidszorg en public health, Universiteit Maastricht (lid sinds 1 januari 2020)
 • prof. dr. J.M.G.A. Schols, hoogleraar ouderengeneeskunde, Maastricht University (lid sinds 1 januari 2020)
 • prof. mr. dr. J.G. Sijmons, hoogleraar gezondheidsrecht, Universiteit Utrecht (lid sinds 1 januari 2020)
 • prof. dr. C.A. Uyl-de Groot, hoogleraar health technology assessment, Erasmus MC Rotterdam (lid sinds 1 januari 2020)
 • prof. dr. Th.J.M. Verheij, hoogleraar huisartsgeneeskunde, UMC Utrecht (lid sinds 1 april 2021, daarvoor structureel geraadpleegd deskundige sinds 1 januari 2020)
 • drs. E. van Vliet-Lachotzki, beleidsmedewerker erfelijkheid en perinatale zorg, arts (niet praktiserend), VSOP (Patiëntenkoepel voor zeldzame en genetische aandoeningen), Soest (lid sinds 1 januari 2020)
 • prof. dr. C. Wagner, hoogleraar patiëntveiligheid, NIVEL Utrecht (lid sinds 1 januari 2020)
 • prof. dr. A.P. van Wezel, hoogleraar environmental ecology en wetenschappelijk directeur IBED (Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteemdynamiek), Universiteit van Amsterdam (lid sinds 12 oktober 2021)
 • prof. dr. H. Wertheim, hoogleraar klinische microbiologie, Radboudumc, Nijmegen (lid sinds 9 november 2021)

Secretarissen:

 • mr. D.N. Leunisse, Gezondheidsraad, Den Haag
 • dr. D. Levie, Gezondheidsraad, Den Haag
 • dr. K.G. van der Mark-Reeuwijk, Gezondheidsraad, Den Haag

Belangenverklaringen