Beraadsgroep

De beraadsgroep van de Gezondheidsraad zal adviezen bespreken die in concept gereed zijn. Ze toetst deze op wetenschappelijke kwaliteit en op consistentie met andere adviezen van de raad. Ook signaleert ze punten die van belang kunnen zijn bij de doorwerking van de adviezen.

De beraadsgroep komt in principe maandelijks bijeen. De leden nemen aan vergaderingen deel zonder last of ruggespraak, en vullen een belangenverklaring in. De beraadsgroep kent twee voorzitters, die bij toerbeurt de vergadering voorzitten.

Samenstelling:

 • prof. dr. J.G. Nijhuis, hoogleraar obstetrie & gynaecologie, Maastricht UMC (voorzitter sinds 1 januari 2020)
 • prof. dr. S. van de Vathorst, universitair hoofddocent gezondheidsethiek, Erasmus MC Rotterdam en bijzonder hoogleraar kwaliteit van de laatste levensfase en van sterven, UvA Amsterdam (voorzitter sinds 1 januari 2020)
 • dr. E.M.M. Adang, universitair hoofddocent gezondheidseconomie, Radboudumc, Nijmegen (lid sinds 1 januari 2020)
 • prof. dr. ir. A. Burdorf, hoogleraar maatschappelijke gezondheidszorg, Erasmus MC, Rotterdam (lid sinds 1 januari 2020)
 • prof. dr. M.C. Cornel, hoogleraar community genetics & public health genomics, Amsterdam UMC (lid sinds 1 januari 2020)
 • prof. dr. F. van Dijk, emeritus hoogleraar arbeidsgeneeskunde, Amsterdam UMC (lid sinds 1 januari 2020)
 • prof. dr. H.F.L. Garretsen, hoogleraar Gezondheidszorgbeleid, Tilburg University (lid sinds 1 januari 2020)
 • prof. dr. R.C. Hennekam, hoogleraar kindergeneeskunde en translationele geneeskunde, Amsterdam UMC (lid sinds 1 januari 2020)
 • prof. dr. ir. E. Kampman, hoogleraar Voeding en Ziekte, Wageningen Universiteit en Research Centrum (lid sinds 1 januari 2020)
 • prof. dr. K.G.M. Moons, hoogleraar klinische epidemiologie, UMC Utrecht (lid sinds 1 januari 2020)
 • prof. dr. M.E.T.C. van den Muijsenbergh, hoogleraar gezondheidsverschillen en persoonsgerichte eerstelijnszorg, afdeling eerstelijnsgeneeskunde, Radboudumc, Nijmegen (lid sinds 10 mei 2021)
 • prof. dr. G.J. Navis, hoogleraar interne geneeskunde/nefrologie, UMC Groningen (lid sinds 1 januari 2020)
 • prof. dr. J. Oosterlaan, hoogleraar pediatrische neuropsychologie, VU Amsterdam (lid sinds 1 januari 2020)
 • prof. dr. K. Postema, hoogleraar revalidatiegeneeskunde, UMC Groningen (lid sinds 1 januari 2020)
 • prof. dr. S. Roeser, hoogleraar ethiek, TU Delft (lid sinds 1 april 2021)
 • prof. dr. D. Ruwaard, hoogleraar gezondheidszorg en public health, Universiteit Maastricht (lid sinds 1 januari 2020)
 • prof. dr. I. Schipper, hoogleraar traumachirurgie, LUMC (lid sinds 1 januari 2020)
 • prof. dr. J.M.G.A. Schols, hoogleraar ouderengeneeskunde, Maastricht University (lid sinds 1 januari 2020)
 • prof. mr. dr. J.G. Sijmons, bijzonder hoogleraar gezondheidsrecht, Nysingh Advocaten – Notarissen, Zwolle (lid sinds 1 januari 2020)
 • prof. dr. C.A. Uyl-de Groot, hoogleraar health technology assessment, Erasmus MC Rotterdam (lid sinds 1 januari 2020)
 • drs. E. van Vliet-Lachotzki, beleidsmedewerker Erfelijkheid en Perinatale Zorg, arts (niet praktiserend), VSOP (Patiëntenkoepel voor zeldzame en genetische aandoeningen), Soest (lid sinds 1 januari 2020)
 • prof. dr. C. Wagner, hoogleraar patiëntveiligheid, NIVEL Utrecht (lid sinds 1 januari 2020)
 • prof. dr. T.A. van Yperen, expert /programmacoördinator Effectieve Jeugdzorg, Nederlands Jeugdinstituut, Utrecht en bijzonder hoogleraar monitoring en innovatie zorg voor jeugd, Rijksuniversiteit Groningen (lid sinds 1 januari 2020)
 • prof. dr. Th.J.M. Verheij, hoogleraar huisartsgeneeskunde, UMC Utrecht (structureel geraadpleegd deskundige sinds 1 januari 2020)

Secretarissen:

 • dr. M.J. Alssema, Gezondheidsraad, Den Haag
 • dr. ir. J. de Goede, Gezondheidsraad, Den Haag
 • dr. D. Levie, Gezondheidsraad, Den Haag
 • dr. K.G. van der Mark-Reeuwijk, Gezondheidsraad, Den Haag

Belangenverklaringen