Werkwijze

Om zijn onafhankelijkheid te waarborgen en regering en parlement van gedegen wetenschappelijk onderbouwd advies te kunnen dienen, heeft de Gezondheidsraad een eigen werkwijze ontwikkeld.

Wanneer de Gezondheidsraad om advies gevraagd wordt of zelf een kwestie aan de orde wil stellen, dan staat een aantal wegen open ter beantwoording van de vraag. Soms valt deze binnen de expertise van een van de vaste commissies. In de meeste gevallen echter stelt de voorzitter van de Gezondheidsraad uit het grote netwerk van deskundigen een multidisciplinaire commissie samen die zich over de vraag gaat buigen. Naast advisering door commissies zijn er ook andere en doorgaans snellere werkvormen mogelijk, mede afhankelijk van de politieke of bestuurlijke urgentie van de problemen. Zo kan soms worden gekozen voor een advies per brief, waarvoor deskundigen individueel of door middel van een workshop, geconsulteerd worden.

De onderwerpen waar de Gezondheidsraad aan werkt of mee gaat beginnen worden beschreven in een werkprogramma, dat jaarlijks in september verschijnt. Omdat de plannen in het werkprogramma in de loop van het jaar kunnen veranderen, bijvoorbeeld wanneer bewindslieden nieuwe prioriteiten stellen, wordt op de pagina aankomende adviezen steeds de actuele stand van zaken weergegeven.