Vertrouwelijkheid en openbaarheid

In de vergaderingen van de Gezondheidsraad moet vrijelijk gediscussieerd kunnen worden. De beraadslagingen van de commissie zijn daarom niet openbaar. Stukken over het werk van een commissie zijn dat wel.

Van de commissieleden, waarnemers en geraadpleegde deskundigen wordt verwacht dat zij het vertrouwelijke karakter van het commissieproces respecteren. Mededelingen namens en over de commissie worden uitsluitend gedaan door de (vice)voorzitter of persvoorlichter van de Gezondheidsraad.

De werkzaamheden van de Gezondheidsraad vallen onder de Wet open overheid (Woo). Dat betekent dat informatie, waaronder schriftelijke stukken en e-mails, over het werk van een commissie met een beroep op de Woo kan worden opgevraagd. Vertrouwelijk blijven documenten die nog in bewerking zijn, concepten van openbare documenten en weergaven van zogeheten ‘intern ambtelijk beraad’ (zoals tot de persoon herleidbare opvattingen in verslagen van vergaderingen) en geluidsopnamen. Bij elk verslag maakt de wetenschappelijk secretaris een samenvatting die op verzoek beschikbaar gesteld kan worden. Na overbrenging van stukken naar het Nationaal Archief, doorgaans na twintig jaar, worden alle gearchiveerde documenten in principe wel openbaar.

Informatie opvragen

Overweegt u een Woo-verzoek in te dienen, maar wilt u eerst meer informatie? Dan kunt u uw vraag stellen via het contactformulier. Het indienen van een Woo-verzoek doet u eveneens via het contactformulier. Geef dan zo expliciet mogelijk aan waar u naar op zoek bent. 

Ingediende Woo-verzoeken bij de Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad maakt besluiten op Woo-verzoeken (voorheen Wob-verzoeken) niet actief openbaar - de documenten zijn niet geschikt voor publicatie - maar ze zijn wel vrij opvraagbaar. Hieronder vindt u een overzicht van de besluiten sinds 2020. Het opvragen van een besluit kunt u doen via het contactformulier.

Besluiten Woo-verzoeken sinds 2020
Datum besluit Onderwerp
17 april 2024 Advies Rijgeschiktheid bij autisme
8 november 2023 Advies vitamine D en de preventie van COVID-19 en acute luchtweginfecties
22 september 2022 Communicatie Gezondheidsraad en Voedingscentrum
28 juni 2022 Rijgeschiktheid bij stemmingsstoornissen
1 maart 2022 COVID-19: boosteradviezen
7 oktober 2021 COVID-19 adviezen over adolescenten en kinderen
23 september 2021 COVID-19 adviezen
23 september 2021 5G en gezondheid
23 september 2021 ME/CVS
9 september 2021 Inzet AstraZeneca-vaccin
29 maart 2021 Leukemie en, in het bijzonder, Kahler