Vaste werkwijzen bij advisering

Voor vaste activiteiten die worden uitgevoerd door vaste commissies, maakt de Gezondheidsraad gebruik van vaste werkwijzen en beoordelingskaders. Sommige daarvan heeft de raad zelf opgesteld, andere zijn door derden opgesteld of in de wet vastgesteld. Het gebruik van vaste werkwijzen en beoordelingskaders zorgt voor consistentie in de advisering.