Werken in commissies

Wanneer de Gezondheidsraad een commissie in het leven roept, weegt de wetenschappelijke expertise van de leden zwaar. Dat geldt tevens voor de multidisciplinaire aanpak. De raad wil een brede kijk op een vraagstelling zoveel mogelijk garanderen.

Alle commissieleden stellen hun kennis en tijd tegen een bescheiden vacatievergoeding ter beschikking voor de publieke zaak. Werkgevers geven hier gelukkig ook vaak de ruimte voor, vanwege de maatschappelijke waarde van het werk van de Gezondheidsraad. Gedetailleerde informatie over het werken in commissies is te vinden in de brochure (zie hieronder) voor voorzitters en leden van commissies.

Elke commissie kiest voor een werkwijze die het beste bij de te beantwoorden vraag past. Zeker de vaste commissies – bijvoorbeeld voor de beoordeling van de gezondheidseffecten van stoffen op de werkplek of voor beoordeling van bevolkingsonderzoek - hebben een eigen werkwijze ontwikkeld om tot een wetenschappelijk verantwoord en beleidsmatig bruikbaar advies te komen.