Raadplegen van andere deskundigen

Een commissie heeft een of meer waarnemers en kan soms ook deskundigen raadplegen. Hun inbreng is belangrijk maar zij hebben geen stemrecht en dragen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van het advies.

Waarnemers zijn vertegenwoordigers van een departement of een andere (overheids)organisatie. Vertegenwoordigers van het opdrachtgevende departement kunnen de aanleiding tot de adviesvraag en de beleidscontext toelichten, evenals de verwachtingen die bij de overheid over de uitkomst leven. Zij zijn echter niet bij de besluitvorming betrokken.

Ook deskundigen met niet scherp af te bakenen belangen kunnen wel worden geraadpleegd door de commissie, incidenteel of structureel. Zij kunnen dan een bijdrage leveren, maar zijn niet betrokken bij de besluitvorming.

©GR