Toetsing door beraadsgroep

De beraadsgroep speelt een belangrijke rol bij het waarborgen van de kwaliteit van het werk van de raad.

Karakteristiek voor de beraadsgroep is dat zij overzicht heeft over een breed terrein. De beraadsgroep toetst de conceptadviezen van commissies op wetenschappelijke kwaliteit en op consistentie met andere adviezen van de raad. Per advies wordt bekeken of de gestelde vraag beantwoord wordt en of dat overtuigend gebeurt. Ook wordt beoordeeld of er voldoende rekenschap is gegeven van ontwikkelingen in het veld.

De voorzitter en vicevoorzitter van de Gezondheidsraad wonen de beraadsgroepvergaderingen als toehoorder bij. Zo krijgt het voorzitterschap expliciet advies van de beraadsgroep. Bij elk te toetsen advies zijn tevens de voorzitter en secretarissen van de betreffende commissie aanwezig.