Voedingsnormen voor energie

De vaste Commissie Voeding gaat periodiek na of de voedingsnormen voor energie en voedingsstoffen aanpassing behoeven, dan wel of nieuwe normen moeten worden geformuleerd.

Stand van zaken