Richtlijnen goede voeding 2015

Een verschuiving in de richting van een meer plantaardig en minder dierlijk voedingspatroon is bevorderlijk voor de gezondheid. Ook vermindering van de consumptie van suikerhoudende dranken is van belang. Goede alternatieven zijn thee en gefilterde koffie zonder suiker en ook water. Dat is de kern van het advies Richtlijnen goede voeding 2015, dat de Gezondheidsraad op 4 november heeft aangeboden aan de minister van VWS en de staatssecretaris van EZ (videoboodschap minister Schippers).

De Commissie Richtlijnen goede voeding 2015 heeft in achtergronddocumenten de stand van wetenschap samengevat over het verband tussen voedingsstoffen, -middelen en -patronen en het risico op veelvoorkomende chronische ziekten. De werkwijze die de commissie hierbij heeft gehanteerd staat uitgebreid beschreven in het achtergronddocument Werkwijze van de commissie Richtlijnen goede voeding 2015. Conclusies over deze deelonderwerpen zijn door de commissie geïntegreerd in het advies Richtlijnen goede voeding 2015. De achtergronddocumenten vindt u hieronder.

Over dit advies is een wetenschappelijk artikel geschreven: The 2015 Dutch food-based dietary guidelines. Gepubliceerd in augustus 2016.

Gerelateerde documenten

Dit document is een bijlage bij