Richtlijnen goede voeding voor mensen met hart- en vaatziekten door atherosclerose

Steeds meer mensen hebben een of meer chronische aandoeningen. In hoeverre kan voeding ingezet worden ter verbetering van hun gezondheid? De staatssecretaris van VWS heeft de Gezondheidsraad gevraagd te adviseren over de toepasbaarheid van de Richtlijnen goede voeding voor mensen met cardiometabole aandoeningen (met name hart- en vaatziekten en diabetes mellitus) of een verhoogd risico daarop. Welke aangepaste voedingsaanbevelingen zijn nodig voor mensen met deze aandoeningen? 

Het advies over mensen met diabetes mellitus is op 16 november 2021 gepubliceerd. Voor dat advies is een openbare conceptronde gehouden om deskundigen de gelegenheid te geven te reageren.

Momenteel werkt de commissie aan het tweede deel van de adviesaanvraag, het advies voor mensen met hart- en vaatziekten door atherosclerose.

Stand van zaken