Adviseren over vaccinatie werknemers

In aansluiting op adviezen van de vaste Commissie Vaccinaties, en op verzoek van de minister van SZW, adviseert de Gezondheidsraad ook apart over vaccinatie van werknemers. De criteria die de Subcommissie Vaccinatie Werknemers bij deze advisering hanteert, staan in het eind 2014 uitgebrachte advies Werknemers en infectieziekten - Criteria voor vaccinatie. De raad schetste in dat advies twee kaders waarmee werkgevers kunnen beoordelen of vaccinatie van werknemers aan te raden is: één om de gezondheid van werknemers te beschermen en één in het belang van derden.