Subcommissie Vaccinatie werknemers

In aansluiting op adviezen van de vaste commissie Vaccinaties, en op verzoek van de minister van SZW, adviseert de Gezondheidsraad ook apart over vaccinatie van werknemers.

De criteria die de subcommissie bij deze advisering hanteert, staan in het eind 2014 uitgebrachte advies Werknemers en infectieziekten - Criteria voor vaccinatie. De raad schetste in dit advies twee kaders waarmee werkgevers kunnen beoordelen of vaccinatie van werknemers aan te raden is: één om de gezondheid van werknemers te beschermen en één in het belang van derden.

Een vaste commissie behandelt meerdere onderwerpen. Daarom worden bij de start van elk advies de eventuele belangen van commissieleden opnieuw gewogen. De samenstelling van de commissie kan daardoor per advies verschillen. De commissiesamenstelling per advies staat achter in de adviezen zelf. De basissamenstelling van de commissie staat hieronder.

Alle adviezen over vaccinaties vindt u bij het onderwerp Vaccinaties. 

Samenstelling commissie:

 • prof. dr. W.J.H.M. van den Bosch, emeritus hoogleraar huisartsgeneeskunde, Radboud Universiteit Nijmegen (voorzitter sinds 10 april 2016)
 • dr. N.G. Hartwig, kinderarts-infectioloog, Sint Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam (lid sinds 10 april 2016)
 • prof. dr. C.J.P.A. Hoebe, hoogleraar sociale geneeskunde en infectieziektebestrijding, Maastricht UMC, GGD Zuid-Limburg (lid sinds 1 maart 2021)
 • dr. J.A.R. van den Hoek, reizigersgeneeskundige en arts infectieziektebestrijding, niet praktiserend (lid sinds 10 april 2016)
 • dr. ir. R. Houba, arbeidshygiënist bij Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen (NKAL), Utrecht, en arbeidshygiënist bij Expertise Centrum Toxicologie binnen Prevent Partner en bij DPSO Arbozorg (lid sinds 10 april 2016)
 • dr. J.J. Maas, bedrijfsarts-reizigersadviseur, arbodienst en Coronel Instituut, Amsterdam UMC (lid sinds 10 april 2016)
 • prof. dr. ir. T. Smid, emeritus hoogleraar arbeidsomstandigheden, Amsterdam UMC (lid sinds 10 april 2016)
 • prof. dr. A. Timen, hoogleraar eerstelijnsgeneeskunde en hoofd afdeling eerstelijnsgeneeskunde, Radboudumc, Nijmegen (structureel geraadpleegd deskundige sinds 23 januari 2024)

Waarnemers:

 • N.Z.M. Melssen, SZW, Den Haag
 • drs. T.E. Nutma, RIVM, Bilthoven

Secretarissen:

 • dr. K. Groeneveld, Gezondheidsraad, Den Haag
 • dr. R.H. Mennen, Gezondheidsraad, Den Haag