Subcommissie Classificatie reproductietoxische stoffen

De subcommissie Classificatie reproductietoxische stoffen beoordeelt de gevolgen van blootstelling aan stoffen voor de vruchtbaarheid en de ontwikkeling van het nageslacht. De bevindingen van de commissie zijn geformuleerd in de door de Europese Unie gekozen terminologie en dienen als uitgangspunt voor de wettelijke classificatie als reproductietoxische stof.

Een vaste commissie behandelt meerdere onderwerpen. Daarom worden bij de start van elk advies de eventuele belangen van commissieleden opnieuw gewogen. De samenstelling van de commissie kan daardoor per advies verschillen. De commissiesamenstelling per advies staat achter in de adviezen zelf. De basissamenstelling van de commissie staat hieronder.

De adviezen van de subcommissie Classificatie reproductietoxische stoffen, en tevens van de Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS) en de subcommissie Classificatie carcinogene stoffen, vindt u bij het onderwerp Schadelijke stoffen.

Samenstelling commissie:

 • drs. W.M.L.G. Gubbels-Van Hal, voormalig directeur/eigenaar IGCON BV (IGCON BV was actief tot 1 juli 2021 en gaf advies op het gebied van registratie en toxicologie gerelateerd aan chemische stoffen) (lid sinds 30 juli 2021, voorzitter sinds 1 januari 2024)
 • dr. M.M.H.J. van Gelder, assistent professor in farmaco-epidemiologie, Radboudumc, Nijmegen en onderzoeker in biostatistiek en farmaco-epidemiologie, Department of Pharmacy, Universiteit van Oslo, Noorwegen (lid sinds 29 maart 2022)
 • prof. dr. ir. J. Legler, hoogleraar toxicologie, Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS), Universiteit Utrecht (lid sinds 23 januari 2024)
 • dr. V.C. Lenters, universitair docent, Amsterdam Institute for Life and Environment (A-LIFE), Vrije Universiteit Amsterdam (lids sinds 16 januari 2024)
 • dr. M.W.G.D.M. van de Loo, Study Director Developmental and Reproductive Toxicology, Charles River Laboratories, Den Bosch (lid sinds 24 augustus 2021)
 • prof. dr. L.J.M. Smits, hoogleraar klinische epidemiologie en risicogeleide zorg, Universiteit Maastricht (lid sinds 24 juni 2020)
 • dr. E.C.M. Tonk, regulatoir toxicoloog, Charles River Laboratories Den Bosch B.V. (lid sinds 1 januari 2018)

Waarnemer:

 • dr. ir. L. Geraets, RIVM, Bilthoven

Secretaris:

 • dr. R.H. Mennen, Gezondheidsraad, Den Haag
 • L. Souhoka, Gezondheidsraad, Den Haag
 • dr. S.R. Vink, Gezondheidsraad, Den Haag