Subcommissie Classificatie carcinogene stoffen

De taak van de subcommissie Classificatie carcinogene stoffen is te beoordelen of stoffen, waaraan werknemers op de werkplek kunnen worden blootgesteld, kankerverwekkend zijn. Dit gebeurt door de stoffen in te delen volgens een classificatiesysteem dat is afgeleid van EU-richtlijnen.

Een vaste commissie behandelt meerdere onderwerpen. Daarom worden bij de start van elk advies de eventuele belangen van commissieleden opnieuw gewogen. De samenstelling van de commissie kan daardoor per advies verschillen. De commissiesamenstelling per advies staat achter in de adviezen zelf. De basissamenstelling van de commissie staat hieronder.

De subcommissie werkt momenteel aan een advies over styreen. De adviezen van de subcommissie Classificatie carcinogene stoffen, en tevens van de Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS) en de subcommissie Classificatie reproductietoxische stoffen, vindt u bij het onderwerp Schadelijke stoffen.

Samenstelling commissie:

  • dr. R.W.L. Godschalk, genetische toxicologie en moleculaire epidemiologie, Maastricht University (lid sinds 18 december 2019; voorzitter sinds 1 januari 2024)
  • dr. F.A.A. van Acker, PreClinical Safety Leader & Screening Toxicology Expert, Galapagos BV, Leiden (PreClinical Development Department) (lid sinds 10 januari 2023)
  • prof. dr. M.L. de Bruin, hoogleraar Drug Regulatory Science, Universiteit Utrecht, departement Farmaceutische Wetenschappen (lid sinds 10 januari 2023)
  • dr. E. de Rijk, toxicologisch patholoog, Charles River Laboratories, ‘s Hertogenbosch (lid sinds 1 januari 2019)
  • dr. P.T.J. Scheepers, universitair hoofddocent moleculaire epidemiologie en risicobeoordeling, Radboud Universiteit (lid sinds 10 januari 2023)
  • dr. J.J. Vlaanderen, epidemioloog, Universiteit Utrecht (lid sinds 10 november 2017)

Waarnemer:

  • M. Woutersen, Bureau REACH, RIVM, Bilthoven

Secretarissen:

  • L. Souhoka, Gezondheidsraad, Den Haag
  • dr. S.R. Vink, Gezondheidsraad, Den Haag