Commissie Gehoorscreening

De tijdelijke Commissie Gehoorscreening is speciaal ingesteld om de adviesaanvraag van de staatssecretaris van VWS te beantwoorden. De commissie is op 1 februari 2024 geïnstalleerd.

De adviesaanvraag, de startbrief van de commissie en verdere inhoudelijke informatie zijn te vinden bij het onderwerp Screening op gehoorschade bij kinderen en jongeren.

Samenstelling commissie:

 • prof. dr. M.C. Cornel, hoogleraar Community Genetics & Public Health Genomics, Amsterdam UMC (voorzitter)
 • prof. dr. R.M.M. Crutzen, hoogleraar gedragsverandering en technologie, Universiteit Maastricht
 • dr. J.A. Deurloo, jeugdarts, TNO, GGD Hollands Noorden, Alkmaar; secretaris landelijk bestuur Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland, Utrecht
 • dr. ir. J.A.P.M de Laat, klinisch fysicus – audioloog (gepensioneerd)
 • prof. dr. C. Rieffe, hoogleraar ontwikkelingspsychologie, Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica, Universiteit Twente en Universiteit Leiden; Department of Psychology and Human Development, University College London, United Kingdom
 • dr. L.V. Straatman, KNO-arts, UMC Utrecht
 • dr. G.J.M.W. van Thiel, universitair hoofddocent medische ethiek, UMC Utrecht

Waarnemers:

 • drs. F.H. de Jong, VWS, Den Haag
 • mr. drs. M. Nijstad, VWS, Den Haag
 • drs. L. de Regt, VeiligheidNL, Amsterdam

Secretarissen

 • dr. F.L. Büchner, Gezondheidsraad, Den Haag
 • drs. S.J.G.C. Welten, Gezondheidsraad, Den Haag