Screening op gehoorschade bij kinderen en jongeren

Beginnend gehoorverlies bij kinderen en jongeren wordt vaak niet opgemerkt. Het is onomkeerbaar en kan - afhankelijk van de leeftijd - leiden tot achterstanden in de spraak- en taalontwikkeling, gedragsproblemen en slechtere prestaties op school. Nu worden kinderen bij hun geboorte en als ze tussen 4 en 6 jaar oud zijn gescreend op hun gehoor. De staatssecretaris van VWS vraagt de Gezondheidsraad of het wenselijk is om deze gehoorscreening uit te breiden en zo nee, welke andere maatregelen effectief zijn voor het tijdig signaleren van gehoorproblemen bij minderjarigen.