Commissie Biologische grenswaarden

De tijdelijke Commissie Biologische grenswaarden is speciaal ingesteld om de adviesaanvraag van de minister van SZW te beantwoorden. De commissie is op 22 maart 2023 geïnstalleerd.

De adviesaanvraag, de startbrief van de commissie en verdere inhoudelijke informatie zijn te vinden bij het onderwerp Wetenschappelijk beoordelingskader biologische grenswaarden.

Samenstelling commissie:

 • prof. dr. F.G.M. Russel, hoogleraar farmacologie en toxicologie, Radboud Universiteit, Nijmegen, voorzitter
 • dr. G.B.G.J. van Rooy, bedrijfsarts/klinisch arbeidsgeneeskundige, Arbo Unie Expertise Centrum voor Toxische Stoffen en Radboudumc Polikliniek voor klinische arbeidstoxicologie, Nijmegen
 • dr. J. Bessems, senior onderzoeker, Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), Mol, België
 • B.J.W. Scholten, onderzoeker, Blootstellingsbeoordeling en risicobeheer (RAPID groep), TNO, Utrecht
 • dr. A. Krom, senior docent /onderzoeker, afdeling Ethiek en Recht, LUMC, Leiden
 • dr. P.T.J. Scheepers, universitair hoofddocent moleculaire epidemiologie en risicobeoordeling, Radboud Universiteit, Nijmegen
 • prof. dr. P.J. Boogaard, buitengewoon hoogleraar Omgevingsgezondheid & Humane Biomonitoring, Wageningen University & Research, structureel geraadpleegd deskundige
 • dr. N.G.M. Palmen, senior onderzoeker, RIVM, Bilthoven, structureel geraadpleegd deskundige

Waarnemer:

 • dr. R. Renirie, SZW, Den Haag

Secretarissen:

 • J.P. Schimming, Gezondheidsraad, Den Haag
 • dr. S.R. Vink, Gezondheidsraad, Den Haag