Wetenschappelijk beoordelingskader biologische grenswaarden

Beroepsbiomonitoring en biologische grenswaarden spelen in Europees verband in toenemende mate een rol in relatie tot blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen en gezonde arbeidsomstandigheden. Bij biomonitoring wordt gemeten of een bepaalde stof aanwezig is in het lichaam van een werknemer en in welke concentratie. Nieuwe technologieën voor biomonitoring hebben het afgelopen decennium een vlucht genomen. De minister van SZW heeft de Gezondheidsraad gevraagd een wetenschappelijk beoordelingskader te ontwikkelen over wanneer biologische grenswaarden in aanvulling op een luchtgrenswaarde van toegevoegde waarde zijn in de bescherming van de gezondheid van de werkende. Ook heeft de minister gevraagd om dit kader ter illustratie toe te passen bij een aantal stoffen waarvoor reeds biologische grenswaarden zijn afgeleid en te adviseren over de uitvoering.

De Gezondheidsraad verwacht eind 2023 een openbare raadpleging te starten om feedback van het publiek over het wetenschappelijk beoordelingskader te verzamelen.