Wetenschappelijk beoordelingskader biologische grenswaarden

Beroepsbiomonitoring en biologische grenswaarden spelen in Europees verband in toenemende mate een rol in relatie tot blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen en gezonde arbeidsomstandigheden. Beroepsbiomonitoring omvat het meten van weefselniveaus van stoffen waaraan werknemers kunnen worden blootgesteld. In de afgelopen decennia is gestage wetenschappelijke vooruitgang geboekt om een bredere toepassing van biologische monitoring mogelijk te maken, zowel in de particuliere industrie als in het academisch onderzoek en op internationaal niveau. Daarom heeft de minister van SZW de Gezondheidsraad gevraagd een wetenschappelijk toetsingskader te ontwikkelen om te bepalen wanneer biologische grenswaarden, naast luchtmonitoring, waarde toevoegen aan de bescherming van de gezondheid van werknemers. Tevens heeft de minister verzocht dit kader te illustreren met een aantal stoffen waarvoor reeds biologische grenswaarden zijn afgeleid en aanbevelingen te doen voor de toepassing ervan.

De Gezondheidsraad verwacht eind 2023 een openbare raadpleging te starten om feedback van het publiek over het wetenschappelijk beoordelingskader te verzamelen.

Stand van zaken