Taak

De Gezondheidsraad is een onafhankelijk adviesorgaan voor regering en parlement.

De Gezondheidsraad werd in 1902 ingesteld bij Gezondheidswet en is nu een adviescollege zoals bedoeld in de Kaderwet adviescolleges. De raad brengt op basis van de stand van wetenschap – gevraagd en ongevraagd – advies uit aan regering en parlement over kwesties binnen het hele spectrum van de volksgezondheid: van gezondheidszorg, preventie en voeding tot leefomgeving, arbeidsomstandigheden en innovatie en kennisinfrastructuur.

Vragen voor de raad

De meeste adviesvragen zijn afkomstig van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Ook de ministers van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zijn vaste opdrachtgevers. Daarnaast dienen ministeries geregeld gezamenlijk verzoeken in. Ook de Tweede Kamer kan de Gezondheidsraad om advies vragen.

De Gezondheidsraad adviseert ook op eigen initiatief over ontwikkelingen in de wetenschap die voor het overheidsbeleid van belang kunnen zijn. Deze signalering geschiedt zowel door samenwerking met Nederlandse als buitenlandse experts.

Een breed terrein, met grenzen

De Gezondheidsraad adviseert over een scala aan thema’s die verband houden met gezondheid. Uitgangspunt daarbij is steeds de stand van wetenschap.

De raad heeft oog voor ethische en maatschappelijke implicaties van wetenschappelijke ontwikkelingen, maar richt zich niet op de uitvoering van concreet beleid. De afweging die nodig is voor beleidsbeslissingen, is aan regering en parlement.