Vaccinatie van ouderen tegen pneumokokken (2023)

Een pneumokokkeninfectie kan ernstige ziekte veroorzaken. Ouderen krijgen sinds 2020 pneumokokkenvaccinatie aangeboden met het polysacharidevaccin PPV23. Zij worden indirect ook beschermd door vaccinatie van kinderen, door middel van groepsbescherming.

Voor ouderen zijn twee nieuwe vaccins beschikbaar gekomen: PCV15 en PCV20. Beide nieuwe vaccins zijn conjugaatvaccins. Dat type vaccin biedt langduriger bescherming dan polysacharidevaccins. Iedere 5 jaar opnieuw vaccineren is daardoor niet meer nodig. Bovendien zijn de nieuwe conjugaatvaccins effectiever in het beschermen tegen ziekte door pneumokokken dan het huidige polysacharidevaccin. De Gezondheidsraad adviseert om mensen van 60 jaar en ouder eenmalig PCV20 aan te bieden, dit zal meer gezondheidswinst opleveren dan herhaaldelijk vaccineren met PPV23. Wanneer nieuwe vaccins beschikbaar komen voor kinderen en voor ouderen, is daarmee mogelijk nog meer gezondheidswinst te behalen. De raad adviseert dan ook om de ontwikkelingen nauwlettend te volgen.

Stand van zaken