Vaccinatie van kinderen tegen pneumokokken (2023)

Een pneumokokkeninfectie kan ernstige ziekte veroorzaken. Kinderen krijgen al enige tijd vaccinatie tegen pneumokokken aangeboden. Nu krijgen ze het conjugaatvaccin PVC10. Doordat dat vaccin goed heeft gewerkt, veroorzaken de pneumokokkentypen waar dat vaccin tegen beschermt bijna geen ziekte meer. Andere conjugaatvaccins die voor kinderen beschikbaar zijn - PCV13 en het nieuwe vaccin PCV15 - kunnen wel bescherming bieden tegen een groot deel van de pneumokokkentypen die momenteel de meeste ziektegevallen veroorzaken. De Gezondheidsraad adviseert daarom om kinderen PCV13 of PCV15 te geven. Volgens de raad kan met die vaccins op dit moment de meeste gezondheidswinst behaald worden bij kinderen. Een ander nieuw conjugaatvaccin dat onlangs beschikbaar is gekomen, PCV20, is nog niet goedgekeurd voor kinderen.

Stand van zaken