Inzetbaarheid nieuwe typen griepvaccins

In 2021 heeft de Gezondheidsraad voor het laatst geadviseerd over de griepvaccinatie en in het bijzonder over de doelgroepen van het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG) in het advies Griepvaccinatie: herziening van de indicatiestelling 2021. Ook adviseerde de Gezondheidsraad in 2021 over het gebruik van nieuwe typen griepvaccins. Na het beoordelen daarvan concludeerde de raad toen dat er onvoldoende wetenschappelijke gegevens beschikbaar waren om een uitspraak te kunnen doen over de (meer)waarde van de inzet van nieuwe typen vaccins ten opzichte van vaccins die nu worden gebruikt. Inmiddels zijn er nieuwe gegevens beschikbaar over de werkzaamheid, effectiviteit en veiligheid van de verschillende typen influenzavaccins. Gezien de beschikbaarheid van nieuwe gegevens, wordt de Gezondheidsraad gevraagd nogmaals te adviseren over de griepvaccins.

Stand van zaken