Griepvaccinatie
Beeld: ©Gezondheidsraad

Griepvaccinatie: herziening van de indicatiestelling 2021

Voor de meeste mensen is griep niet ernstig, maar voor ouderen en mensen met bepaalde medische aandoeningen kan griep leiden tot ernstige complicaties of zelfs tot sterfte. Daarom krijgen deze groepen ieder jaar vaccinatie tegen griep aangeboden (de griepprik). Op verzoek van de staatssecretaris van VWS heeft de Gezondheidsraad beoordeeld of de huidige stand van wetenschap aanleiding geeft de doelgroepen van de griepprik aan te passen.

De raad adviseert om zwangere vrouwen vanaf 22 weken voortaan ook in aanmerking te laten komen voor de jaarlijkse griepprik om zo kinderen van 0 tot 6 maanden te beschermen. Pasgeborenen kunnen zelf niet gevaccineerd worden tegen griep, maar ze lopen bij griep wel een risico op ademhalingsproblemen en ziekenhuisopname. De Gezondheidsraad ziet geen aanleiding om gezonde kinderen van 6 maanden tot en met 17 jaar vaccinatie tegen griep aan te bieden omdat de ziektelast bij hen relatief laag is.

De bestaande doelgroepen van de griepprik hoeven niet ingrijpend gewijzigd te worden. De Gezondheidsraad adviseert de leeftijdsgrens van 60 jaar te behouden, net als de huidige medische risicogroepen. Ook adviseert de raad om enkele medische risicogroepen toe te voegen, waaronder mensen met morbide obesitas (BMI van 40 of hoger).