Commissie Rijgeschiktheid

Op verzoek van het ministerie van IenW brengt de Gezondheidsraad periodiek advies uit over ontwikkelingen op het gebied van medische eisen voor rijgeschiktheid.

Zo zijn er adviezen verschenen over rijgeschiktheid bij autisme, ADHD en epilepsie. Bij elk advies komt meer of minder expliciet het spanningsveld aan de orde tussen individuele participatiemogelijkheden op het vlak van mobiliteit enerzijds en veiligheid als maatschappelijk belang anderzijds. Hoe zit het met de wetenschappelijke onderbouwing van de diverse regelingen en de daarin gehanteerde criteria voor medische geschiktheid? In hoeverre is nadere afstemming tussen deze regelingen wenselijk of mogelijk? Niet alleen de Nederlandse regelgeving wordt hierbij betrokken, maar ook die op Europees niveau. Als een advies daar aanleiding toe geeft wordt vervolgens de Regeling Eisen Geschiktheid 2000 (REG2000) aangepast.

Een vaste commissie behandelt meerdere onderwerpen. Daarom worden bij de start van elk advies de eventuele belangen van commissieleden opnieuw gewogen. De samenstelling van de commissie kan daardoor per advies verschillen. De commissiesamenstelling per advies staat achter in de adviezen zelf. De basissamenstelling van de commissie staat hieronder.

Samenstelling commissie:

 • prof. dr. R.C. van der Mast, emeritus hoogleraar psychiatrie, LUMC, Leiden (voorzitter sinds 01 januari 2017)
 • dr. E. Beers, klinisch farmacoloog (lid sinds 12 februari 2018)
 • dr. G.A Donker, huisarts en epidemioloog, Gezondheidscentrum de Weide, Hoogeveen / coördinator Peilstations Nievel, Utrecht (lid sinds 17 augustus 2012)
 • prof. dr. J. Groeneweg, hoogleraar safety in healthcare, TU Delft en faculteit sociale wetenschappen, Universiteit Leiden (lid sinds 17 augustus 2012)
 • prof. dr. R.H.H. Groenwold, hoogleraar klinische epidemiologie, LUMC, Leiden (lid sinds 20 april 2018)
 • prof. dr. J.B. L. Hoekstra, emeritus hoogleraar interne geneeskunde, Amsterdam UMC (lid sinds 17 augustus 2012)
 • prof. dr. J. van der Naalt, neuroloog, UMC Groningen (lid sinds 1 maart 2020)
 • prof. dr. M.J. Schalij, hoogleraar cardiologie, LUMC, Leiden (lid sinds 17 augustus 2012)
 • prof. ir. F.C.M. Wegman, hoogleraar verkeersveiligheid, TU Delft (lid sinds 17 mei 2013)

Waarnemers:

 • M. van Asselt, IenW, Den Haag (waarnemer sinds 1 oktober 2020)
 • drs. R.A. Bredewoud, arts, CBR, Rijswijk
 • dr. K.C. Cheung, KNMP, Den Haag

Secretaris:

 • dr. S.J.W. Kunst, Gezondheidsraad, Den Haag
 • dr. E. van Rongen, Gezondheidsraad, Den Haag