Commissie Rijgeschiktheid

Op verzoek van het ministerie van IenW brengt de Gezondheidsraad periodiek advies uit over ontwikkelingen op het gebied van medische eisen voor rijgeschiktheid.

Zo zijn er adviezen verschenen over rijgeschiktheid bij autisme, ADHD en epilepsie. Bij elk advies komt meer of minder expliciet het spanningsveld aan de orde tussen individuele participatiemogelijkheden op het vlak van mobiliteit enerzijds en veiligheid als maatschappelijk belang anderzijds. Hoe zit het met de wetenschappelijke onderbouwing van de diverse regelingen en de daarin gehanteerde criteria voor medische geschiktheid? In hoeverre is nadere afstemming tussen deze regelingen wenselijk of mogelijk? Niet alleen de Nederlandse regelgeving wordt hierbij betrokken, maar ook die op Europees niveau. Als een advies daar aanleiding toe geeft wordt vervolgens de Regeling Eisen Geschiktheid 2000 (REG2000) aangepast.

Momenteel werkt de commissie op verzoek van de minister van IenW aan een advies over de herziening van hoofdstuk 10 van de REG2000. In het tweede kwartaal van 2019 komt naar verwachting dit advies uit.

De samenstelling van de commissie kan per advies verschillen. Omdat een vaste commissie meerdere onderwerpen behandelt, worden bij de start van elk advies de eventuele belangen van commissieleden opnieuw gewogen.

Samenstelling commissie:

 • prof. dr. R.C. van der Mast, hoogleraar psychiatrie, LUMC, Leiden (voorzitter sinds 01 januari 2017)
 • dr. E. Beers, klinisch farmacoloog en senior onderzoeker afdeling huisartsgeneeskunde, AMC, Amsterdam (lid sinds 12 februari 2018)
 • dr. G.A Donker, huisarts en epidemioloog, Gezondheidscentrum de Weide, Hoogeveen / co√∂rdinator Peilstations NIVEL, Utrect (lid sinds 17 augustus 2012)
 • dr. J. Groeneweg, faculteit sociale wetenschappen, Universiteit Leiden (lid sinds 17 augustus 2012)
 • dr. R.H.H. Groenwold, universitair hoofddocent, afdeling klinische epidemiologie, LUMC, Leiden (lid sinds 20 april 2018)
 • prof. dr. A.C. Hendriks, hoogleraar gezondheidsrecht, Universiteit Leiden (lid sinds 12 september 2012)
 • prof. dr. J.B. L. Hoekstra, hoogleraar interne geneeskunde, AMC, Amsterdam (lid sinds 17 augustus 2012)
 • prof. dr. J.E.E. Keunen, hoogleraar oogheelkunde, Radboudumc, Nijmegen (lid sinds 17 augustus 2012)
 • prof. dr. M.J. Schalij, hoogleraar cardiologie, LUMC, Leiden (lid sinds 17 augustus 2012)
 • prof. ir. F.C.M. Wegman, hoogleraar verkeersveiligheid, TU Delft (lid sinds 17 mei 2013)
 • prof. dr. J. Wokke, hoogleraar neurologie, UMC Utrecht (lid sinds 17 augustus 2012)

Waarnemers:

 • drs. R.A. Bredewoud, arts, CBR, Rijswijk
 • C.M. Buuron, IenW, Den Haag
 • dr. K.C. Cheung, KNMP, Den Haag

Secretaris:

 • dr. S.J.W. Kunst, Gezondheidsraad, Den Haag

 • dr. R. van Rongen, Gezondheidsraad, Den Haag

Hoort bij thema