Commissie Rijgeschiktheid

Op verzoek van het ministerie van IenW brengt de Gezondheidsraad periodiek advies uit over ontwikkelingen op het gebied van medische eisen voor rijgeschiktheid.

Zo zijn er adviezen verschenen over rijgeschiktheid bij autisme, ADHD en epilepsie. Bij elk advies komt meer of minder expliciet het spanningsveld aan de orde tussen individuele participatiemogelijkheden op het vlak van mobiliteit enerzijds en veiligheid als maatschappelijk belang anderzijds. Hoe zit het met de wetenschappelijke onderbouwing van de diverse regelingen en de daarin gehanteerde criteria voor medische geschiktheid? In hoeverre is nadere afstemming tussen deze regelingen wenselijk of mogelijk? Niet alleen de Nederlandse regelgeving wordt hierbij betrokken, maar ook die op Europees niveau. Als een advies daar aanleiding toe geeft wordt vervolgens de Regeling Eisen Geschiktheid 2000 (REG2000) aangepast.

Een vaste commissie behandelt meerdere onderwerpen. Daarom worden bij de start van elk advies de eventuele belangen van commissieleden opnieuw gewogen. De samenstelling van de commissie kan daardoor per advies verschillen. De commissiesamenstelling per advies staat achter in de adviezen zelf. De basissamenstelling van de commissie staat hieronder.

De adviezen van de vaste commissie Rijgeschiktheid vindt u bij het onderwerp Rijgeschiktheid.

Samenstelling commissie:

 • prof. dr. R.C. van der Mast, emeritus hoogleraar psychiatrie, LUMC, Leiden en Universiteit Antwerpen (voorzitter sinds 1 januari 2017)
 • dr. G.A. Donker, huisarts en epidemioloog (lid sinds 17 augustus 2012)
 • prof. dr. J. Groeneweg, hoogleraar veiligheid in de gezondheidszorg, TU Delft en faculteit sociale wetenschappen, Universiteit Leiden (lid sinds 17 augustus 2012)
 • prof. dr. J.B.L. Hoekstra, emeritus hoogleraar interne geneeskunde, Amsterdam UMC (lid sinds 17 augustus 2012)
 • prof. dr. S.M. Imhof, hoogleraar oogheelkunde, UMC Utrecht (lid sinds 24 juni 2021)
 • prof. dr. J. van der Naalt, hoogleraar neurologie, UMC Groningen (lid sinds 1 maart 2020)
 • prof. dr. M.J. Schalij, hoogleraar cardiologie en lid Raad van Bestuur, LUMC, Leiden (lid sinds 17 augustus 2012)
 • prof. ir. F.C.M. Wegman, hoogleraar verkeersveiligheid, TU Delft (lid sinds 17 mei 2013)
 • prof. dr. J.G. van der Bom, hoogleraar klinische epidemiologie, LUMC, Leiden (structureel geraadpleegd deskundige sinds 5 september 2023)
 • dr. P.L. den Exter, Internist, vasculaire geneeskunde, afdeling interne geneeskunde - trombose & hemostase, LUMC, Leiden en coördinator hemofiliebehandelcentrum LUMC - Haga Ziekenhuis (structureel geraadpleegd deskundige sinds 5 september 2023)
 • dr. L.F.D. van Veen-van Vulpen, Internist-hematoloog, UMC Utrecht (structureel geraadpleegd deskundige sinds 5 september 2023)

Waarnemers:

 • drs. R.A. Bredewoud, arts, CBR, Rijswijk
 • dr. K.C. Cheung, KNMP, Den Haag
 • E.L.M. van Dijk, IenW, Den Haag (waarnemer sinds 31 januari 2023)
 • dr. R. Kok, CBR, Rijswijk

Secretaris:

 • dr. K.T. van Hamersveld, Gezondheidsraad, Den Haag