Commissie Voedingsaanbevelingen voor vrouwen die borstvoeding geven en voor jonge kinderen

De tijdelijke Commissie Voedingsaanbevelingen voor vrouwen die borstvoeding geven en voor jonge kinderen is speciaal ingesteld om de adviesaanvraag van de minister van VWS te beantwoorden. De commissie is op 11 juli 2023 geïnstalleerd.

De adviesaanvraag, de startbrief van de commissie en verdere inhoudelijke informatie zijn te vinden bij het onderwerp Voedingsaanbevelingen voor vrouwen die borstvoeding geven en voor jonge kinderen.

Samenstelling commissie:

 • prof. dr. J.B. van Goudoever, hoogleraar kindergeneeskunde, Amsterdam UMC, voorzitter
 • dr. ir. A. Melse-Boonstra, universitair hoofddocent humane voeding, Wageningen UR, vicevoorzitter
 • prof. dr. ir. H.M.W. den Besten, hoogleraar ecologie van voedselpathogenen, Wageningen UR
 • dr. ir. E. Corpeleijn, universitair hoofddocent leefstijlepidemiologie, UMCG Groningen
 • prof. dr. M.B.M. van Duursen, hoogleraar milieu en gezondheid en toxicologie, Amsterdam UMC
 • dr. J.S. Gubbels, universitair docent gezondheidsbevordering, Maastricht Universiteit
 • dr. G. Jager, universitair hoofddocent voedingsgedrag en sensorische wetenschappen, Wageningen UR
 • prof. dr. K.F.M. Joosten, hoogleraar voeding en metabolisme van het zieke kind; kinderarts-intensivist, Erasmus MC, Rotterdam
 • dr. E.J.T.M. van der Louw, kinderdiëtist, Erasmus MC, Rotterdam
 • dr. C. Thijs, arts-epidemioloog maatschappij en gezondheid, Maastricht Universiteit
 • dr. ir. J. Verkaik-Kloosterman, voedingskundig onderzoeker, RIVM, Bilthoven, structureel geraadpleegd deskundige

Waarnemers:

 • drs. N.L. Gras, VWS, Den Haag
 • dr. ir. E.J. Brink, Voedingscentrum, Den Haag
 • dr. S.E. van der Krieken, Voedingscentrum, Den Haag

Secretarissen:

 • dr. ir. J. de Goede, Gezondheidsraad, Den Haag
 • dr. K.G. van der Mark-Reeuwijk, Gezondheidsraad, Den Haag