Voorzitter: prof. dr. B.J. Kullberg

Prof. dr. Bart-Jan Kullberg is sinds 1 januari 2020 voorzitter van de Gezondheidsraad. Bart-Jan studeerde geneeskunde aan de Universiteit Leiden en promoveerde aldaar in 1992. Sindsdien is hij werkzaam in het Radboudumc als internist-infectioloog en opleider. In 2003 werd Bart-Jan benoemd tot hoogleraar Interne Geneeskunde en Infectieziekten aan het Radboudumc.

Bart-Jan Kullberg
Beeld: ©Gezondheidsraad / Jeroen van der Meyde

Bart-Jan Kullberg heeft meer dan 35 jaar ervaring in de gezondheidszorg en wetenschap. Hij deed onderzoek op gebied van afweer tegen infecties, pathogenese en behandeling van levensbedreigende schimmelinfecties, behandeling van lymeziekte, en antibioticabeleid. Hij bekleedde vele landelijke en internationale functies op gebied van behandelrichtlijnen en goed gebruik van antibiotica.

Voordat Bart-Jan voorzitter werd was hij al goed bekend met het werk van de raad. Sinds 2011 was hij als commissielid betrokken bij meerdere adviezen en in 2015 werd hij lid van de Beraadsgroep Gezondheidszorg. In 2015 is hij eveneens benoemd tot lid van de Gezondheidsraad.

De functie van voorzitter van de Gezondheidsraad is een deeltijdfunctie. Daarnaast blijft Bart-Jan Kullberg verbonden aan het Radboudumc.

Meer informatie, bijvoorbeeld over nevenfuncties, is te vinden in onderstaande belangenverklaring. 

Hoofdfuncties

  • Voorzitter Gezondheidsraad
  • Hoogleraar Interne Geneeskunde en Infectieziekten

Interview- of spreekverzoek?

Wilt u de voorzitter uitnodigen voor een interview of als spreker? Mail dan uw verzoek met bijbehorende informatie naar pers@gr.nl.