jongGR

De Gezondheidsraad werkt met een netwerk van vooraanstaande wetenschappers op het brede terrein van de volksgezondheid. Via de Jonge Gezondheidsraad (jongGR) worden jonge wetenschappers betrokken bij het werk van de Gezondheidsraad.

Dat doen we bijvoorbeeld met consultaties rond actuele adviesonderwerpen, workshops, of thematische bijeenkomsten waarbij jonge wetenschappers in contact komen met andere wetenschappers en beleidsambtenaren. Ook houden we je op de hoogte van vacatures voor onze GR-commissies.

Je behoort tot de jongGR doelgroep als je:

  • bezig bent met een promotie, of maximaal 10 jaar geleden gepromoveerd bent, en
  • voor een universiteit of andere non-profitorganisatie werkt, of
  • als je beleidsmedewerker bij de overheid bent

Wil je op de hoogte blijven van jongGR consultaties, bijeenkomsten en vacatures? Schrijf je dan in voor de jongGR nieuwsbrief.

Secretarissen:

  • dr. M.J. Emaus, Gezondheidsraad, Den Haag
  • dr. S. Kalkman, Gezondheidsraad, Den Haag
  • dr. K.G. van der Mark-Reeuwijk, Gezondheidsraad, Den Haag

Terugblik: consultatie dierexperimenteel onderzoek versus epidemiologisch onderzoek

In het najaar van 2019 kregen jonge toxicologen, epidemiologen en andere deskundigen die ervaring hebben met arbo- of milieuonderzoek een kijkje in de GR-keuken. JongGR organiseerde een discussiebijeenkomst waar deelnemers mochten discussiëren over vraagstukken als: hoe beoordeel je onderzoekskwaliteit? Hoeveel geef je gewicht aan dieronderzoek ten opzichte van epidemiologisch onderzoek? En wat doe je als die elkaar tegenspreken? De opbrengst van de consultatie vormt een opstap naar een afwegingkader voor de weging van dierexperimenteel en epidemiologisch onderzoek. Ben je benieuwd wat er is besproken tijdens de jongGR consultatie? Meer over deze bijeenkomst is te lezen in het verslag.