jongGR

Dit netwerk van jonge wetenschappers signaleert beleidsrelevante ontwikkelingen en bediscussieert deze met jonge beleidsmakers en zittende leden van de Gezondheidsraad.

Voor het lidmaatschap van de raad en commissies worden vooral deskundigen gevraagd die toonaangevend zijn op hun vakgebied. Daarnaast wil de Gezondheidsraad ook jong talent horen. Daarvoor werd in 2011 jongGR in het leven geroepen.