jongGR

De Gezondheidsraad werkt met een netwerk van vooraanstaande wetenschappers op het brede terrein van de volksgezondheid. Via de Jonge Gezondheidsraad (jongGR) worden jonge wetenschappers betrokken bij het werk van de Gezondheidsraad.

Dat doen we bijvoorbeeld met consultaties rond actuele adviesonderwerpen, workshops, of thematische bijeenkomsten waarbij jonge wetenschappers in contact komen met andere wetenschappers en beleidsambtenaren. Ook houden we je op de hoogte van vacatures voor onze GR-commissies.

Je behoort tot de jongGR doelgroep als je:

  • bezig bent met een promotie, of maximaal 10 jaar geleden gepromoveerd bent, en
  • voor een universiteit of andere non-profitorganisatie werkt, of
  • als je beleidsmedewerker bij de overheid bent

Wil je op de hoogte blijven van jongGR consultaties, bijeenkomsten en vacatures? Schrijf je dan in voor de jongGR nieuwsbrief.

Consultatie over E-health

Een commissie van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) buigt zich momenteel over het gebruik van wearables en gezondheidsapps ten behoeve van preventie. Omdat zij benieuwd was hoe jonge wetenschappers naar deze vormen van e-health kijken, organiseerde jongGR op 23 april 2019 een consultatie. Het ging om vragen als: “welke ongewenste effecten of dilemma´s brengen wearables en apps met zich mee?”, en “hoe kan deze technologie optimaal bijdragen aan gezondheid?”. De opbrengst van de consultatie wordt voorgelegd aan de commissie die het uiteindelijke advies schrijft.

Wil je weten hoe de consultatie is verlopen? Lees dan het nieuwsbericht Jonge wetenschappers over de ethiek van e-health.