jongGR

De Gezondheidsraad werkt met een netwerk van vooraanstaande wetenschappers op het brede terrein van de volksgezondheid. Via de Jonge Gezondheidsraad (jongGR) worden jonge wetenschappers betrokken bij het werk van de Gezondheidsraad.

Dat doen we bijvoorbeeld met consultaties rond actuele adviesonderwerpen, workshops, of thematische bijeenkomsten waarbij jonge wetenschappers in contact komen met andere wetenschappers en beleidsambtenaren. Ook houden we je op de hoogte van vacatures voor onze GR-commissies.

Je behoort tot de jongGR doelgroep als je:

  • bezig bent met een promotie, of maximaal 10 jaar geleden gepromoveerd bent, en
  • voor een universiteit of andere non-profitorganisatie werkt, of
  • als je beleidsmedewerker bij de overheid bent

Wil je op de hoogte blijven van jongGR consultaties, bijeenkomsten en vacatures? Schrijf je dan in voor de jongGR nieuwsbrief.

Consultatie over E-health

Op 23 april kun je mee praten over (de ethiek van) e-health. De consultatie is in Den Haag van 14.30 tot 16.30 met aansluitend een borrel.

Een commissie van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) buigt zich momenteel over het gebruik van wearables en gezondheidsapps ten behoeve van preventie. Zij is benieuwd hoe jonge wetenschappers naar deze vormen van e-health aankijken. Welke ongewenste effecten of dilemma┬┤s brengen wearables en apps met zich mee? Hoe kan deze technologie optimaal bijdragen aan gezondheid?

Om de gedachtenvorming op gang te brengen sturen we deelnemers vooraf een aantal notities toe. Het is niet noodzakelijk dat je expert bent op het gebied van wearables en apps; ook andere expertise kan nuttig zijn bij het reflecteren op vraagstukken rond het gebruik van deze technologie├źn.

De opbrengst van de consultatie wordt voorgelegd aan de commissie die het uiteindelijke advies schrijft; je inbreng draagt dus echt bij aan beleidsadvisering. Wil je een keer ervaren hoe het is om in een adviescommissie te zitten en voldoe je aan de jongGR criteria? Schrijf je dan hieronder in voor de consultatie op 23 april!

JongGR consultatie over E-health op 23 april 2019

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

We gebruiken je gegevens enkel voor de consultatie.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

De door jouw ingevulde gegevens zijn uitsluitend bedoeld voor intern gebruik en zullen niet aan derden worden verstrekt. Je hebt desge-wenst inzage in de door jouw verstrekte gegevens.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

De door jouw ingevulde gegevens zijn uitsluitend bedoeld voor intern gebruik en zullen niet aan derden worden verstrekt. Je hebt desge-wenst inzage in de door jouw verstrekte gegevens.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Maximaal een maand na de consultatie worden je gegevens uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *