jongGR

De Gezondheidsraad werkt met een netwerk van vooraanstaande wetenschappers op het brede terrein van de volksgezondheid. Via de Jonge Gezondheidsraad (jongGR) worden jonge wetenschappers betrokken bij het werk van de Gezondheidsraad.

Dat doen we bijvoorbeeld met consultaties rond actuele adviesonderwerpen, workshops, of thematische bijeenkomsten waarbij jonge wetenschappers in contact komen met andere wetenschappers en beleidsambtenaren. Ook houden we je op de hoogte van vacatures voor commissieleden of voor wetenschappelijk secretaris bij de Gezondheidsraad.

Je behoort tot de jongGR doelgroep als je:

  • bezig bent met een promotie, of maximaal 10 jaar geleden gepromoveerd bent, en
  • voor een universiteit of andere non-profitorganisatie werkt, of
  • als je beleidsmedewerker bij de overheid bent

Wil je op de hoogte blijven van jongGR consultaties, bijeenkomsten en vacatures? Schrijf je dan in voor de jongGR nieuwsbrief.

Secretarissen:

  • mr. D.N. Leunisse, Gezondheidsraad, Den Haag
  • W. van Zeben, Gezondheidsraad, Den Haag