jongGR

De Gezondheidsraad werkt met een netwerk van vooraanstaande wetenschappers op het brede terrein van de volksgezondheid. Via de Jonge Gezondheidsraad (jongGR) worden jonge wetenschappers betrokken bij het werk van de Gezondheidsraad.

Dat doen we bijvoorbeeld met consultaties rond actuele adviesonderwerpen, workshops, of thematische bijeenkomsten waarbij jonge wetenschappers in contact komen met andere wetenschappers en beleidsambtenaren. Ook houden we je op de hoogte van vacatures voor onze GR-commissies.

Je behoort tot de jongGR doelgroep als je:

  • bezig bent met een promotie, of maximaal 10 jaar geleden gepromoveerd bent, en
  • voor een universiteit of andere non-profitorganisatie werkt, of
  • als je beleidsmedewerker bij de overheid bent

Wil je op de hoogte blijven van jongGR consultaties, bijeenkomsten en vacatures? Schrijf je dan in voor de jongGR nieuwsbrief.

jongGR consultatie: praat mee over de kwaliteit van voedingseiwit

Op 14 april 2020 organiseert jongGR een consultatie voor jonge wetenschappers op het gebied van voeding en gezondheid. Je krijgt die middag de kans om mee te praten over de kwaliteit van eiwit in het voedingspatroon. De Gezondheidsraad werkt op dit moment aan twee adviezen waarin eiwit als thema een rol speelt. Allereerst wordt geadviseerd over het vaststellen van eiwitnormen voor de (gezonde) bevolking. Bovendien wordt gewerkt aan een verkenning over een gezond en duurzaam voedingspatroon, waarin de eiwittransitie (verschuiving naar een minder dierlijk en een meer plantaardig voedingspatroon) een belangrijk thema is.

Praat tijdens de consultatie mee over vragen als: Wat betekent een verschuiving naar een meer plantaardig voedingspatroon voor de eiwitkwaliteit en de gezondheid? En: Wat is de wetenschappelijke stand van zaken op het gebied van het bepalen van eiwitkwaliteit in de (humane) voeding? Het onderwerp wordt o.a. belicht vanuit fysiologisch en epidemiologisch voedingsonderzoek, maar ook vanuit onderzoek naar consumptie en gedrag. We roepen jonge wetenschappers met deze expertises, of sterke affiniteit met dit thema, op om zich aan te melden.

De opbrengst van de consultatie draagt bij aan de visieontwikkeling van de Commissie Voeding en hun beleidsadvisering.

De consultatie vindt plaats op:

14 april 2020 van 15:00 tot 17:00 uur in Den Haag

Meld je aan met dit formulier.

Terugblik: consultatie dierexperimenteel onderzoek versus epidemiologisch onderzoek

In het najaar van 2019 kregen jonge toxicologen, epidemiologen en andere deskundigen die ervaring hebben met arbo- of milieuonderzoek een kijkje in de GR-keuken. JongGR organiseerde een discussiebijeenkomst waar deelnemers mochten discussiëren over vraagstukken als: hoe beoordeel je onderzoekskwaliteit? Hoeveel geef je gewicht aan dieronderzoek ten opzichte van epidemiologisch onderzoek? En wat doe je als die elkaar tegenspreken? De opbrengst van de consultatie vormt een opstap naar een afwegingkader voor de weging van dierexperimenteel en epidemiologisch onderzoek. Ben je benieuwd wat er is besproken tijdens de jongGR consultatie? Meer over deze bijeenkomst is te lezen in het verslag.