jongGR

De Gezondheidsraad werkt met een netwerk van vooraanstaande wetenschappers op het brede terrein van de volksgezondheid. Via de Jonge Gezondheidsraad (jongGR) worden jonge wetenschappers betrokken bij het werk van de Gezondheidsraad.

Dat doen we bijvoorbeeld met consultaties rond actuele adviesonderwerpen, workshops, of thematische bijeenkomsten waarbij jonge wetenschappers in contact komen met andere wetenschappers en beleidsambtenaren. Ook houden we je op de hoogte van vacatures voor onze GR-commissies.

Je behoort tot de jongGR doelgroep als je:

  • bezig bent met een promotie, of maximaal 10 jaar geleden gepromoveerd bent, en
  • voor een universiteit of andere non-profitorganisatie werkt, of
  • als je beleidsmedewerker bij de overheid bent

Wil je op de hoogte blijven van jongGR consultaties, bijeenkomsten en vacatures? Schrijf je dan in voor de jongGR nieuwsbrief.

Consultatie: discussie over bewijskracht dieronderzoek versus mensonderzoek

JongGR betrekt jonge wetenschappers en beleidsmakers bij het werk van de Gezondheidsraad. Een belangrijk onderdeel van dat werk is het beoordelen van literatuur op bewijskracht. Commissieleden gaan bijvoorbeeld met elkaar in gesprek over onderzoekskwaliteit of discussiëren over het gewicht dat moet worden gegeven aan dierexperimenteel onderzoek ten opzichte van epidemiologisch onderzoek. De Gezondheidsraad wil graag weten hoe jonge wetenschappers tegen dit soort vraagstukken aankijken. Daarom organiseert JongGR op dinsdagmiddag 24 september een consultatie.

Ben je toxicoloog, epidemioloog, of heb je op een andere manier ervaring met arbo- of milieuonderzoek? Dan zoeken we jou. De consultatie wordt georganiseerd samen met de vaste Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS) en commissies die adviseren over gezondheid en milieu. De raad adviseert bijvoorbeeld over gezondheidskundige advieswaarden voor werknemers en maakt daarbij gebruik van zowel dieronderzoek als onderzoek bij mensen. Denk aan de recent verschenen adviezen over de weekmaker Bisfenol A, de grenswaarde voor blootstelling tijdens het werk aan isocyanaten of de grenswaarde voor dieselmotorenemissie. Daarnaast buigt de raad zich over milieuvraagstukken waarbij met name epidemiologisch onderzoek een rol speelt, zoals het advies over gezondheidsrisico’s rond veehouderijen.

De opbrengst van de consultatie gebruiken de commissies bij het maken van een afwegingskader voor het beoordelen van onderzoek. Jouw inbreng draagt dus echt bij aan beleidsadvisering.

Praat ook mee

Wil jij meepraten over het beoordelen van de bewijskracht van diverse typen onderzoek? Heb je ervaring met arbo- of milieuonderzoek? En behoor je tot de jongGR doelgroep? Meld je dan nu aan via onderstaand formulier.

Je behoort tot de jongGR doelgroep als je bezig bent met je promotie of maximaal tien jaar geleden bent gepromoveerd, werkzaam bent voor een universiteit of andere non-profitorganisatie, of als je beleidsmedewerker bij de overheid bent.

Praktische informatie

Maximaal 15 deelnemers
Datum: 24 september 2019 (15.00 tot 17.00 uur)
Locatie: Gezondheidsraad, Parnassusplein 5 Den Haag

Na je aanmelding ontvang je per mail meer uitgebreide informatie.

Meld je aan via dit formulier

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

We gebruiken je gegevens enkel voor de consultatie.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

De door jouw ingevulde gegevens zijn uitsluitend bedoeld voor intern gebruik en zullen niet aan derden worden verstrekt. Je hebt desgewenst inzage in de door jouw verstrekte gegevens.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

De door jouw ingevulde gegevens zijn uitsluitend bedoeld voor intern gebruik en zullen niet aan derden worden verstrekt. Je hebt desgewenst inzage in de door jouw verstrekte gegevens.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Maximaal een maand na de consultatie worden je gegevens uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *