RSV-vaccinatie bij ouderen

Het respiratoir syncytieel virus (RSV) is een virus dat luchtweginfecties veroorzaakt. Dit geeft meestal lichte verkoudheidsklachten, maar kan ook ernstiger verlopen. RSV is met name bekend door de hoge ziektelast onder zuigelingen. Onder ouderen is RSV ook een vaak voorkomende oorzaak van luchtweginfecties. Zij kunnen ernstig ziek worden en zelfs overlijden door de gevolgen van een RSV-infectie.

Op 1 mei 2023 heeft het Europees Medicijnagentschap (EMA) het eerste vaccin voor RSV voor volwassenen vanaf 60 jaar goedgekeurd. De staatssecretaris van VWS vraagt nu aan de Gezondheidsraad te beoordelen of het wenselijk is een programmatische vaccinatie tegen RSV voor ouderen aan te bieden.

Stand van zaken