Vaccinatie van werknemers: tekenencefalitis

Mensen die tijdens hun werk regelmatig door teken worden gebeten, zouden van hun werkgever vaccinatie tegen tekenencefalitis (TBE) aangeboden moeten krijgen. Dat schrijft de Gezondheidsraad in een advies aan de minister van SZW.

Tekenencefalitis is een infectieziekte veroorzaakt door het tick-borne encephalitis (TBE)-virus. Mensen kunnen het virus oplopen door een tekenbeet. In de meeste gevallen krijgen mensen geen klachten, of alleen milde, griepachtige klachten. In sommige gevallen treedt meningitis (hersenvliesontsteking) op of encefalitis (hersenontsteking), wat kan leiden tot klachten die lang aanhouden en in zeldzame gevallen tot sterfte.

Mensen die voor hun werk vaak in bosgebieden, duinen, heide, parken en tuinen zijn, lopen een extra risico op een tekenbeet en daarmee ook op een infectie met het TBE-virus. De Gezondheidsraad adviseert om werknemers die regelmatig tekenbeten oplopen (5 keer of vaker per jaar) vaccinatie tegen TBE aan te bieden. Ook werknemers die direct in aanraking kunnen komen met het TBE-virus, bijvoorbeeld in een laboratorium, moeten volgens de raad vaccinatie aangeboden krijgen.

Omdat het risico op TBE door een tekenbeet heel laag is in Nederland, is er geen TBE-vaccinatieprogramma voor de algemene bevolking. Mensen kunnen er individueel voor kiezen zich op eigen kosten te laten vaccineren, ook als zij bijvoorbeeld naar een risicogebied reizen.

Stand van zaken