Beeld: ©Hollandse Hoogte

Voedingsnormen voor vitamines en mineralen voor volwassenen

De Gezondheidsraad heeft bij de evaluatie van de voedingsnormen voor volwassenen gebruikgemaakt van de normen die de Europese voedselautoriteit EFSA heeft opgesteld. Voor het merendeel van de vitamines en mineralen kunnen de voedingsnormen van EFSA worden overgenomen. Voor een aantal voedingsstoffen adviseert de raad een andere norm vanwege de specifieke Nederlandse situatie of een andere weging van de stand van wetenschap.
Er volgen nog adviezen over voedingsnormen voor zuigelingen, kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, over de veilige bovengrenzen en de voedingsnormen voor eiwitten, koolhydraten en vetten.