Beeld: ©Hollandse Hoogte

Voedingsnormen voor vitamines en mineralen voor zwangere vrouwen

De Gezondheidsraad heeft bij de evaluatie van de voedingsnormen voor zwangere vrouwen gebruikgemaakt van de normen die de Europese voedselautoriteit EFSA heeft opgesteld. Voor het merendeel van de vitamines en mineralen kunnen de voedingsnormen van EFSA worden overgenomen. Relevant voor zwangeren zijn de voedingsnormen voor de vitamines A, B6, B12, C, D en K, thiamine, riboflavine, niacine, folaat, calcium, ijzer, jodium, kalium, koper, magnesium en zink. Deze normen zijn voldoende wetenschappelijk onderbouwd of er zijn aanwijzingen dat eventuele tekorten aan de vitamines of mineralen gezondheidseffecten kunnen hebben.  
Voedingsnormen geven aan hoeveel vitamines en mineralen het lichaam nodig heeft om goed te functioneren en om ziekten te voorkomen. Voedingsnormen worden bijvoorbeeld gebruikt bij de voedingsvoorlichting, advisering over diëten door diëtisten, en voor het monitoren van de nutriëntvoorziening van de Nederlandse bevolking.