Nieuwsbrief jongGR maart 2021

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:

Jaarverslag 2020 Gezondheidsraad: bestendiging, ontwikkeling en beweging

Het jaarverslag 2020 is vandaag gepubliceerd op onze website en aangeboden aan onze opdrachtgevers bij de ministeries van VWS, IenW, SZW, BZK en LNV. Naast de getalsmatige verantwoording geeft het jaarverslag ook een indruk van onze activiteiten in 2020.

In 2020 heeft de Gezondheidsraad opnieuw laten zien flexibel te kunnen werken aan adviezen van uiteenlopende aandachtsgebieden die verschillen van aard (van technisch tot conceptueel) en aanpak (van spoedprocedure tot de meest uitgebreide procedure). Voorbeelden hiervan zijn de adviezen Emissies van ijzer- en staalgieten (gepubliceerd: 18 februari), Gewasbescherming en omwonenden (vervolgadvies, gepubliceerd: 29 juni) en COVID-19-vaccinatie: BioNTech/Pfizer (gepubliceerd: 24 december).

Jaarverslag 2020

© Pixabay

Nuttige bijeenkomst jongGR over beweegadvies jonge kinderen

Het onderzoeksveld is volop in ontwikkeling

Op 2 maart organiseerde jongGR een online bijeenkomst rond het advies waar de Commissie Beweegadvies 0-4 jarigen momenteel aan werkt. Achttien jonge wetenschappers uit de bewegingswetenschappen, kinderfysiotherapie, orthopedagogiek, epidemiologie en methodologie dachten hierover mee. Ze bespraken lopend onderzoek en discussieerden actief over wat nu de beste onderzoeksdesigns en meetmethoden bij dit onderwerp zijn.

Nuttige bijeenkomst jongGR over beweegadvies jonge kinderen

Peuter in zandbak
© GR

Terugblik bijeenkomst VWS en jongGR over regeldruk medisch-wetenschappelijk onderzoek

Harmonisering toetsing kan oplossing zijn

Op 18 januari faciliteert jongGR op verzoek van het ministerie van VWS een onlinebijeenkomst over regeldruk in medisch-wetenschappelijk onderzoek. Onderzoekers uit het jongGR-netwerk gaan ’s middags met beleidsmedewerkers in gesprek. Wat kan er beter rond de organisatie van medisch-wetenschappelijk onderzoek? De jonge onderzoekers benoemen mogelijke oplossingen, zoals gecentraliseerde uniforme toetsing, toetsing op basis van risicoclassificatie, harmonisering van lokale wetenschapsbureaus en een laagdrempelig contact met METC’s.

Terugblik bijeenkomst VWS en jongGR over regeldruk medisch-wetenschappelijk onderzoek

© ANP

Colofon

Dit is een uitgave van

De Gezondheidsraad

Contact

Wilt u contact opnemen met de Gezondheidsraad? Kijk dan op onze pagina met contactgegevens.