Prof. dr. Maartje Schermer benoemd tot erelid

Dinsdag 26 maart hield prof. dr. Maartje Schermer vanwege haar afscheid als lid van de Gezondheidsraad een lunchlezing over ziekte als praktisch begrip. Dit begrip is verre van eenduidig en er zijn vele verschillende definities, concepten en modellen in omloop. In de lezing liet Schermer zien hoe we op een pragmatische manier om kunnen gaan met dit pluralisme, en vooral: waar en waarom dit er voor de praktijk écht toe doet.

Beeld: ©Gezondheidsraad / Louis Meulstee

Schermer is hoogleraar filosofie van de geneeskunde en hoofd van de afdeling Medische ethiek, filosofie en geschiedenis van de geneeskunde van het Erasmus MC. Van 1 januari 2012 tot 1 januari 2024 was ze een zeer gewaardeerd lid van de Gezondheidsraad. Zo was ze voorzitter van de vaste Commissie Ethiek en recht en van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG), een samenwerkingsverband tussen de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en Gezondheidsraad. Tijdens haar voorzitterschap is een groot aantal gezaghebbende adviezen verschenen. Zij maakte deel uit van de vaste Commissie Vaccinaties, en ook tijdens de coronacrisis heeft ze als ethica een belangrijke rol gespeeld in de (spoed)advisering van de Gezondheidsraad over COVID-19-vaccinatie. Ook zijn onder haar voorzitterschap de (spoed)adviezen Ethische en juridische afwegingen COVID-19-vaccinatie en Testbewijzen voor SARS-CoV-2: ethische en juridische voorwaarden tot stand gekomen.

Prof. dr. Bart-Jan Kullberg, voorzitter van de Gezondheidsraad, sprak waardering uit voor Schermers bijzondere verdiensten voor de volksgezondheid en voor de Gezondheidsraad en benoemde haar tot erelid van de Gezondheidsraad.

Met deze benoeming heeft de Gezondheidsraad momenteel tien ereleden.