Nieuwe pneumokokkenvaccins inzetten voor kinderen en ouderen

Zowel voor kinderen als 60-plussers zijn verschillende pneumokokkenvaccins beschikbaar. De Gezondheidsraad adviseert om voor beide groepen andere vaccins in te zetten dan degene die nu worden gebruikt, omdat die beter beschermen tegen ziekte.

Oudere met kind
Beeld: ©Unsplash / Johnny Cohen