Gezondheidsraad verwelkomt zeven nieuwe leden

Vereerd, zo voelen de nieuwe leden van de Gezondheidsraad zich. Alle zeven hopen zij binnen de Gezondheidsraad de kennis en ervaring in te zetten die zij op hun eigen vakgebied hebben opgedaan. Op die manier dragen zij bij aan de wetenschappelijke adviezen die de raad uitbrengt voor de regering en de Tweede en de Eerste Kamer.

Beeld: ©GR

Elk jaar op 1 januari wisselt de samenstelling van de raad: nieuwe leden treden toe, leden van wie de benoemingstermijn eindigt nemen afscheid en anderen worden herbenoemd. Eind november 2021 al plaatste Koning Willem-Alexander zijn handtekening onder het Koninklijk Besluit voor de benoeming en herbenoeming van Gezondheidsraadsleden. Zodoende heeft de Gezondheidsraad sinds begin 2022, voor een termijn van vier jaar, zeven nieuwe leden. Twintig leden zijn herbenoemd. Omdat acht leden vertrokken heeft de raad nu één lid minder en telt hij nu 107 leden.

De Gezondheidsraad komt nooit in zijn geheel bijeen, maar werkt in commissies. De commissies worden over het algemeen bemenst door raadsleden, maar bij specifieke adviesvragen worden zo nodig deskundigen van buiten de raad aangetrokken. Dat stelt commissies in staat om adviesonderwerpen vanuit alle relevante invalshoeken te bespreken, oftewel: multidisciplinair. Bij de samenstelling wordt altijd in eerste instantie naar de raadsleden gekeken. Zie de pagina Werkwijze voor meer informatie over de samenstelling van commissies.

Reacties van nieuwe leden op hun benoeming

De nieuwe leden reageren verheugd op hun benoeming:

“Ik ben vereerd gevraagd te zijn als lid van de Gezondheidsraad. Woonachtig in het Verenigd Koninkrijk hoop ik een internationaal perspectief en kennis toe te voegen aan de Commissie Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad.” prof. dr. ir. Frank de Vocht

“Heel bijzonder om vanuit mijn vakgebied ethiek een bijdrage aan het belangrijke werk van de Gezondheidsraad te kunnen leveren.” prof. dr. Sabine Roeser

“Zeer vereerd met mijn benoeming tot lid van de Gezondheidsraad. Ik hoop door mijn duale achtergrond in geneeskunde en filosofie, en door mijn internationale ervaring, een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de Commissie Ethiek en recht.” prof. Elselijn Kingma

"Het is een grote eer om een bijdrage te mogen leveren aan wetenschappelijke adviezen aan de overheid." em. prof. dr. Theo Verheij

"Erg eervol om tot dit gremium toe te mogen treden. Ik breng expertise in op het gebied van gezondheidsverschillen en eerstelijnszorg. Daarmee hoop ik er vooral aan bij te dragen dat – waar relevant – de adviezen van de Gezondheidsraad aandacht besteden aan etnische en sociaaleconomische verschillen in gezondheid, zorggebruik en effectiviteit van zorg en interventies. Ook hoop ik dat de ervaringen uit de huisartsgeneeskunde meegenomen worden." prof. dr. Maria van den Muijsenbergh

Overzicht wijzigingen bij de raad per 1 januari

Nieuwe leden zijn:

 • Mevrouw prof. dr. S.M. Imhof
 • Mevrouw prof. dr. E. Kingma
 • Mevrouw prof. dr. M.E.T.C. van den Muijsenbergh
 • Mevrouw prof. dr. S. Roeser
 • Mevrouw dr. Y.M.R. Vendrig-de Punder
 • De heer em. prof. dr. Th.J.M. Verheij
 • De heer prof. dr. ir. F. de Vocht

Herbenoemd zijn: 

 • Mevrouw prof. dr. ir. J.W.J. Beulens
 • Mevrouw prof. dr. M.C. Cornel
 • Mevrouw dr. G.A. Donker
 • De heer prof. dr. ing. J.W. Erisman
 • De heer prof. dr. J. Groeneweg
 • De heer prof. dr. J.B. van Goudoever
 • De heer dr. P.J. van den Hazel
 • De heer prof. dr. R.C.M. Hennekam
 • De heer prof dr. J.B.L. Hoekstra
 • Mevrouw prof. dr. M.P.G. Koopmans
 • De heer prof. dr. ir. H. van Lente
 • Mevrouw em. prof. dr. R.C. van der Mast
 • De heer dr. ir. R.M.C. Mestrom
 • De heer prof. dr. J.G. Nijhuis
 • De heer prof. dr. M.J. Schalij
 • De heer prof. mr. dr. J.G. Sijmons
 • De heer prof. dr. J.P. van der Sluijs
 • De heer prof. dr. C.D.A. Stehouwer
 • Mevrouw prof. dr. ir. M. Visser
 • De heer prof. ir. F.C.M. Wegman

Leden van wie de benoemingstermijn afliep:

 • De heer mr. dr. J.H.H.M. Dorscheidt
 • De heer dr. ir. R. Houba
 • Mevrouw prof. dr. M.A. Koelen
 • De heer prof. dr. H.B.J. Leemans
 • De heer dr. M.M. Paulides
 • De heer dr. R.H.M. Pierik
 • De heer prof. dr. J.L. Severens
 • De heer prof. dr. J.H.J. Wokke

In totaal telt de Gezondheidsraad momenteel 107 leden. Een volledig overzicht van de leden en hun expertise vindt u op de pagina Raad.